Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna > Informacja o BOF

Informacja o BOF

Projekt „Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, została podpisana w dniu 8 lipca 2014 r. w wyniku rozstrzygnięcia II edycji konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych.

 

Projekt realizowany jest przez gminy Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, tj.:

Miasto Białystok                     – Lidera projektu

Gminę Choroszcz                   – Partnera projektu

Gminę Czarna Białostocka      – Partnera projektu

Gminę Dobrzyniewo Duże       – Partnera projektu

Gminę Juchnowiec Kościelny   – Partnera projektu

Miasto i Gminę Łapy              – Partnera projektu

Gminę Supraśl                      – Partnera projektu

Gminę Turośń Kościelna        – Partnera projektu

Gminę Wasilków                   – Partnera projektu

Gminę Zabłudów                   – Partnera projektu

 

Okres realizacji: 2014-2015

Całkowita wartość projektu: 1.357.837,50 PLN

Kwota dotacji: 1.222.053,75 PLN, co stanowi 90% wydatków kwalifikowalnych 

Wkład własny Gmin BOF: 135.783,75 PLN

 

Głównym celem projektu jest rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez zintegrowanie działań publicznych zmierzających do opracowania dokumentów, będących podstawą do realizowania zintegrowanych przedsięwzięć w nadchodzącej perspektywie finansowej.

 

Współpraca gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego będzie służyła realizacji celów szczegółowych projektu, jakimi są:

  • - identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF),
  • - wzmocnienie współpracy gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, niezbędnej dla późniejszej realizacji wspólnych projektów,
  • - wzmocnienie funkcji miejskich i metropolitalnych Miasta Białegostoku oraz wsparcie rozbudowy powiązań funkcjonalnych między miastem a jego najbliższym otoczeniem,
  • - wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych przy aplikowaniu o wsparcie unijne ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

 

W wyniku realizacji projektu opracowane zostaną:

  • - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku i gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, stanowiących Białostocki Obszar Funkcjonalny do roku 2020,
  • - Studium Transportowe Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
  • - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2020 dla Miasta Białegostoku i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Białystok porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego oraz pozostałych gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego.

 

Powyższe dokumenty będą kluczowe w realizowaniu przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2014-2020, m.in. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.