Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna > artykuły > Konkursy

Konkursy

2020-01-03

W tym miejscu informujemy o konkursach na realizację zadań publicznych, ogłoszonych w Gminie Chroszcz, ich wynikach, udostępniamy także dokumenty potrzebne do realizacji tych działań.

Rok 2020

Lista konkursów na realizację zadań publicznych w 2020 r., ogłoszonych w Gminie Chroszcz:

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

- w zakresie wspierania rozwoju kolarstwa na terenie gminy Choroszcz 

 zmiana

Tutaj znajdziecie Państwo potrzebne dokumenty, by wziać udział w konkursach na realizację zadań publicznych, organizowanych przez gminę Choroszcz:

 

- WZÓR oferty realizacji zadania publicznego

- WZÓR oferty realizacji zadania publicznego mały grant

- WZÓR umowy realizacji zadania publicznego

- WZÓR umowy realizacji zadania publicznego mały grant

- WZÓR sprawozdania z realizacji zadania publicznego

- WZÓR sprawozdania z realizacji zadania publicznego mały grant

 

Przedstawiamy informację o Komisjach konkursowych oceniających oferty w poszczególnych konkursach:

Infrmacja o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w Gminie Choroszcz.

Rok 2019

Lista konkursów na realizację zadań publicznych w 2018 r., ogłoszonych w Gminie Chroszcz:

- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

- w zakresie wspierania rozwoju kolarstwa na terenie gminy Choroszcz

 

 

Przedstawiamy informację o Komisjach konkursowych oceniajacych oferty w poszczególnych konkursach:

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych;

Karta zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej;

- Zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej;

 

Infrmacja o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w Gminie Choroszcz.

***

Rok 2018

Lista konkursów na realizację zadań publicznych w 2018 r., ogłoszonych w Gminie Chroszcz:

- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

- w zakresie wspierania rozwoju kolarstwa na terenie gminy Choroszcz

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Przedstawiamy informację o Komisjach konkursowych oceniajacych oferty w poszczególnych konkursach:

- Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych;

- Karta zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej;

- Zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej;

 

 

Infrmacja o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w Gminie Choroszcz.

 

***

Rok 2017

Lista konkursów na realizację zadań publicznych w 2017 r., ogłoszonych w Gminie Chroszcz:

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

- w sferze ochrony i promocji zdrowia

- w sferze kultury i sztuki.

- w sferze wspierania osób niepełnosprawnych i starszych

- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

- w zakresie wspierania rozwoju kolarstwa

 

Infrmacja o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w Gminie Choroszcz.