Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Choroszczańskie OSP z finansowym wsparciem

2020-06-24

Czerwiec jest wyjątkowo „hojnym” miesiącem pod względem wsparcia udzielanego formacjom OSP. Bardzo nas to cieszy. Gmina Choroszcz znalazła się pośród 19 jednostek, które uzyskały promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z terenu Województwa Podlaskiego, a także pośród 92 podlaskich gmin, których formacje OSP otrzymały wsparcie finansowe z Sejmiku Województwa Podlaskiego. W gminie Choroszcz subwencjonowane będą jednostki z Klepacz, Złotorii oraz Choroszczy.

  

OSP w Klepaczach otrzymała ponad 300 tys. zł ze środków samorządu, 310 tys. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rezerwy celowej pn. „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, oraz 150 tys. zł z instytucji ubezpieczeniowych. Wsparcie to pozwoli jednostce w Klepaczach, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

 

Z kolei OSP Złotoria i Choroszcz, również włączone do KSRG, otrzymały odpowiednio po 5 tys. zł. Środki przyznane przez Sejmik Województwa Podlaskiego zostały uruchomione ze uwagi na tragiczny pożar mający miejsce w kwietniu br. w Biebrzańskim Parku Narodowym. Otrzymane fundusze strażacy przeznaczą na zakup najpilniejszego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ochrony indywidualnej oraz umundurowania.

 

Wsparcie finansowe z naszej gminy otrzymały te formacje, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Są to jednostki, które dysponowane są jako pierwsze na miejsce zdarzenia, nawet jeśli dzieje się ono poza terenem naszej gminy. A także nie tylko gdy chodzi o pożary, ale również powodzie, wypadki komunikacyjne czy inne zdarzenia zagrażające mieniu i życiu ludzi. Formacje te stanowią pierwszą i niezbędną pomoc do przyjazdu zastępów Państwowej Straży Pożarnej – dodaje włodarz Gminy Choroszcz. Dlatego każda udzielona pomoc finansowa cieszy nas i pozwala doposażyć strażaków-ochotników w sprzęt, który jest im najbardziej potrzebny – konkluduje Burmistrz Wardziński.

UM