Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl


Aktualnie jesteś na: strona główna > kontakt

Urząd Miejski w Choroszczy

ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz

Sekretariat tel.: 85 713 22 00

Fax: 85 719 18 39

e-mail:urzad@choroszcz.pl

NIP 542-020-85-72

REGON 000527351Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w ChoroszczyOd 1 maja 2015 r. wszelkie opłaty dokonywane na rzecz Urzędu Miejskiego w Choroszczy (podatki, opłaty za wywóz śmieci, opłaty adiacenckie, skarbowe itp.) należy uiszczać na jeden – następujący numer rachunku bankowego:


31 1020 1332 0000 1402 0944 1033, PKO Bank Polski SA


Jednocześnie informujemy, że poprzednio obowiązujące numery kont, od 1 maja 2015 przestają być aktualne.


Z dniem 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana sposobu oznaczania faktur wystawianych dla Urzędu Miejskiego w Choroszczy i jednostek podległych:

NABYWCA:
Gmina Choroszcz
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz
NIP: 9661769699

ODBIORCA:
Nazwa jednostki (np. Urząd Miejski w Choroszczy)
Adres jednostki (np. ul. Dominikańska 2 16-070 Choroszcz)

Telefony Urzędu Miejskiego w Choroszczy:Aby skontaktować się z konkretnym referatem, należy wybrać określone numery telefonów:

BURMISTRZ
Z-ca Burmistrza
SEKRETARIAT

85 713 22 00
Sekretarz 85 713 22 10
Skarbnik 85 713 22 20
Radca prawny 85 713 22 33
Przewodniczący Rady Miejskiej, dyżur: poniedziałki, godz. 16:00-18:00 85 713 22 43
Rzecznik prasowy 85 713 22 06
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik 85 713 22 11
Z-ca kierownika 85 713 22 19
Biuro podawcze 85 713 22 45
Obsługa Rady Miejskiej 85 713 22 19
Promocja 85 713 22 17
Zamówienia publiczne 85 713 22 02
Sprawy gospodarcze 85 713 22 12
Informatyk 85 713 22 02
Komendant Gminny OSP Gminy Choroszcz 85 713 22 02
PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH,
OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
85 713 22 50
WYDZIAŁ FINANSOWY
Kierownik 85 713 22 20
Główny Księgowy, z-ca kierownika 85 713 22 07
Kasa 85 713 22 18
Płace 85 713 22 39
Księgowość budżetowa 85 713 22 27
85 713 22 38
Podatki - Wymiar 85 713 22 15
85 713 22 16
85 713 22 37
Podatki - Egzekucja 85 713 22 03
85 713 22 34
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I GOSPODARKI LOKALOWEJ
Kierownik 85 713 22 31
Z-ca kierownika 85 713 22 42
Ewidencja Działalności Gospodarczej, BOF, Budżet Obywatelski 85 713 22 31
Drogi - utrzymanie, organizacja ruchu 85 713 22 28
Drogi - uzgodnienia, oświetlenie 85 713 22 30
Inwestycje 85 713 22 31
85 713 22 42
Fundusze UE 85 713 22 49
Gospodarka komunalna (najem lokali, dzierżawy, dodatki mieszkaniowe) 85 713 22 32
WYDZIAŁ GEODEZJI, ROLNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Kierownik 85 713 22 13
Z-ca kierownika 85 713 22 35
Geodezja 85 713 22 05
85 713 22 35
Gospodarka odpadami, ochrona środowiska 85 713 22 09
Planowanie przestrzenne 85 713 22 29
URZĄD STANU CYWILNEGO, WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik 85 713 22 08
Z-ca kierownika 85 713 22 22
Dowody osobiste 85 713 22 22
Ewidencja ludności 85 713 22 21
WARSZTAT85 713 22 58
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOROSZCZY
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Kierownik
Z-ca Kierownika
tel.: 85 713 22 26
Pracownicy socjalni tel.: 85 713 22 23
Świadczenia rodzinne tel.: 85 713 22 40,
85 713 22 41
MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY tel.: 85 719 14 31
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
(DAWNIEJ ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ)
Dyrektor
Kadry
tel.: 85 719 31 78
Księgowość tel./fax: 85 719 31 13
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W CHOROSZCZY
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 26A
DYREKTOR, SEKRETARIAT
KLASY IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
tel.: 85 713 14 80
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W CHOROSZCZY
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1
KLASY 0-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
tel.: 85 719 14 00
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOTORIItel.: 85 719 29 15
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUSZEWIE tel.: 85 717 19 22
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHOROSZCZYtel.: 85 719 10 07
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:
      * KLEPACZEtel.: 85 719 10 07
      * ZŁOTORIAtel.: 85 719 29 15
      * KRUSZEWOtel.: 85 717 19 22
      * BARSZCZEWOtel.: 85 719 26 06
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ, WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W CHOROSZCZY SPÓŁKA Z O.O.
tel.: 85 719 11 08