Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Nabór do klasy sportowej w SP Choroszcz

2020-05-25

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy serdecznie zaprasza do nowo tworzonego oddziału sportowego w klasach 4, o profilu piłka nożna dla chłopców oraz piłka siatkowa dla dziewcząt. Klasy ruszają w roku szkolnym 2020/2021.

Harmonogram rekrutacji:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej – do 29 maja br. Procedura przeprowadzania sprawdzianu predyspozycji sprawnościowych do pobrania jest TUTAJ.


2. Przeprowadzenie testów sprawnościowych dla kandydatów.


3. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu, wydane przez lekarza medycyny sportowej – do 25 czerwca br. Biorąc pod uwagę możliwości dostępu do lekarza, w indywidualnych wypadkach, termin składania zaświadczeń może zostać wydłużony.


4. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczniów – do 26 czerwca 2020 roku.

 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przesunięcie terminów rekrutacji dla pojedynczych uczniów.

 

Regulamin rekrutacji uczniów o oddziałów sportowych o profilu piłka nożna/piłka siatkowa w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy.

 

Zapraszamy.

Mat. org./UM