Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Choroszczański Stadion i „Orlik” otwierają się szerzej od 18 maja

2020-05-15

18 maja zmieniają się wytyczne odnośnie do liczby osób, które mogą korzystać z otwartych terenów sportowych, a zatem także z boisk „Orlika” i Stadionu Miejskiego w Choroszczy. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady korzystania z tych obiektów.

Na początku ponownego uruchomienia, od 4 maja właściwie pracował tylko „Orlik” i kompleks ten był udostępniony wyłącznie dla uczestników zajęć sportowych, prowadzonych przez kluby realizujące zadania zlecone przez Gminę Choroszcz, czyli Narew Choroszcz i Lambada Girls. Obecnie, od 18 maja na każdym boisku – zarówno kompleksu „Orlik”, jak również na Stadionie Miejskim w Choroszczy będzie mogło przebywać więcej osób. Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z obiektów sportowych w mieście Choroszcz, obowiązującymi od 18 maja br.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU „ORLIK” i STADIONU MIEJSKIEGO W CHOROSZCZY 

- na kompleksie „Orlik”, na boisku ze sztucznej trawy oraz na boisku wielofunkcyjnym w jednym momencie może przebywać maksymalnie po 14 osób + 2 trenerów – na każdym z boisk;

- na boisku „treningowym” Stadionu Miejskiego w Choroszczy w jednym momencie może przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów;

- na „głównej płycie” Stadionu Miejskiego w jednym momencie mogą przebywać maksymalnie 22 osoby + 4 trenerów;

- na „głównej płycie” Stadionu Miejskiego, w przypadku podziału na dwa boiska, na każdej z części może przebywać 16 osób + 3 trenerów, przy czym z zachowanie min. 5-metrowej strefy buforowej;

- nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje w momencie dotarcia na poszczególne boiska; obowiązek ten nie dotyczy czasu korzystania z boisk;

- zakaz korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z wyjątkiem WC);

- obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego – odległości między użytkownikami przebywającymi na obiektach;

- przed wejściem na każdy obiekt oraz przy opuszczaniu ich obowiązuje nakaz dezynfekcji dłoni;

- użytkownicy obiektów korzystają z własnego sprzętu treningowego, nie ma możliwości wypożyczenia sprzętu na „Orliku”;

- użytkownicy kompleksu „Orlik” mają obowiązek dostosowania się do poleceń osób obsługujących obiekty sportowe, czyli pracowników M-GCKiS w Choroszczy;

- na „Orliku” nie mogą przebywać osoby niepełnoletnie, pozostające bez nadzoru dorosłego opiekuna (nie dotyczy Klubów Piłkarskich)

- rodzice dzieci, które korzystają z zajęć prowadzonych przez Kluby Piłkarskie, mają zakaz wejścia na „Orlik”

 

ZASADY REZERWACJI KOMPLEKSU „ORLIK” i STADIONU MIEJSKIEGO W CHOROSZCZY:

- rezerwacji dokonuje się WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE, POD NUMEREM: 661 315 504;

- jedna rezerwacja to czas 45 minut, spędzony na danym boisku kompleksu „Orlik”; rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach;

- pomiędzy poszczególnymi grupami ustala się co najmniej 15-minutową przerwę;

- rezerwacji dokonuje osoba pełnoletnia;

- podczas rezerwacji należy podać swoje dane (imię i nazwisko, nr kontaktowy), godzinę i dzień rezerwacji, liczbę osób korzystających z danego boiska podczas trwania rezerwacji;

- przy wejściu na obiekt, rezerwujący ma obowiązek podać liczbę osób, które będą korzystały z danego boiska;

- osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za zdarzenia zaistniałe podczas korzystania z obiektu oraz za zobowiązanie pozostałych korzystających do przestrzegania regulaminu obiektu oraz przestrzegania zasad sanitarnych (dezynfekcji dłoni, zachowania dystansu społecznego itp.);

- pierwszeństwo w dokonywaniu rezerwacji mają Kluby Sportowe z Gminy Choroszcz, które prowadzą szkolenie dzieci (Narew Choroszcz, Lambada Girls);

- w przypadku rezerwacji zbyt wielu terminów, administrator obiektu, ze względu na wymogi sanitarne, ma prawo odmówić niektórych terminów rezerwacji;

 

Uwaga! BOISKA O TRAWIE NATURALNEJ Stadionu Miejskiego w Choroszczy pod koniec maja br. będą NIEDOSTĘPNE z uwagi na prowadzone prace pielęgnacyjne. Wtedy grupy klubu Narew Choroszcz i Lambada Girls, korzystające z tych boisk, zostaną przeniesione na boiska „Orlika”, a rezerwacje pozostałych grup – w przypadku braku dostępności terminów – zostaną ANULOWANE

 

GODZINY OTWARCIA „ORLIKA”:

- pon.-pt.: 15.00-21.00 

- sobota i niedziela: NIECZYNNE („Orlik” w weekendy zostanie otwarty od czerwca br.) 

 

Na podst. mat. org/UM