Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy może być otwarte. Zdecydują rodzice

2020-05-05

W związku z możliwością częściowego otwarcia Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, Gmina Choroszcz zwraca się z prośbą, aby rodzice i opiekunowie prawni zainteresowani powrotem dzieci do przedszkola, zadeklarowali swój akces. Na decyzje rodziców lub opiekunów czekamy do piątku 8 maja.

W informacji prosimy zawrzeć:

- imię i nazwisko dziecka;

- dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego (nr tel., adres e-mail).

 

Informacje-deklaracje rodziców/opiekunów prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: oswiata@choroszcz.pl.

 

Na informację oczekujemy do dnia 8 maja 2020 r. do godziny 12.00.


WAŻNE: otwarcie Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II po przerwie spowodowanej koronawirusem COVID-19 w celu zapewnienia tymczasowej opieki przedszkolnej dotyczy jedynie główniej siedziby przedszkola zlokalizowanego przy ul. Powstania Styczniowego 4 w Choroszczy.

 

Przewidujemy utworzenie 2 grup po 12-14 dzieci. Zajęcia w przedszkolu będą odbywały się w godzinach: 7.00-16.00.

 

Planowany termin częściowego uruchomienia przedszkola w celu zapewnienia tymczasowej opieki przedszkolnej to środa 13 maja 2020 r.

 

UWAGA: W pierwszej kolejności z przyjęcia do przedszkola skorzystają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Rodzice przyjętego dziecka będą zobowiązani do przekazywania dyrektorowi przedszkola istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka. Dziecko może być przyjęte do przedszkola tylko kiedy jest zdrowe – bez objawów chorobowych.

 

Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci, jeżeli w domu przebywa osoba pozostająca na kwarantannie lub w izolacji.

 

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy zostanie przygotowane na przyjęcie dzieci zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora  Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Szczegółowe informacje o przyjęciu dziecka i procedurze otwarcia Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, rodzice dzieci otrzymają drogą e-mailową lub telefoniczną na wskazany w zgłoszeniu adres internetowy/nr telefonu, do dnia 11 maja 2020 r.


W związku z sytuacją epidemiczną, związaną koronawirusem COVID-19, wszystkich rodziców/opiekunów prawnych prosimy o gruntowne przeanalizowanie indywidualnej sytuacji i podjęcie rozsądnej decyzji przed zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z brakiem zapewnienia możliwości lokalowych spełniających wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Żłobek Samorządowy Nr 1 w Choroszczy będzie nieczynny do dnia 24 maja 2020 r.

UM