Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Polska smakuje, wiesz? Spróbuj!

2020-04-30

Polska Smakuje to serwis – strona internetowa i aplikacja mobilna, które zostały stworzone z myślą o oczekiwaniach producentów i rolników wytwarzających żywność, aby mogli oni dotrzeć z ofertą do jak najszerszego grona odbiorców. Polska Smakuje to platforma komunikacji pomiędzy producentami polskiej żywności wyróżniającej się wysoką jakością a konsumentami, którzy chcą dokonywać świadomych wyborów. Serwis rekomendują Ministerstwo Rolnictwa i Zwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Serwis Polska Smakuje skupia Wystawców, którzy oferują produkty żywnościowe wysokiej jakości, wytwarzane zgodnie ze specyficznymi, często tradycyjnymi metodami produkcji, na bazie rodzimych surowców, wyróżniające się cechami jakościowymi i zdrowotnymi oraz walorami smakowymi.

 

Aplikacja mobilna Polska Smakuje to dodatkowe narzędzie komunikacji, skierowane głównie do osób, które szukają lokalnych specjałów podróżując po Polsce.

 

Dlaczego powstała platforma Polska Smakuje?

 

Konieczność podjęcia spójnych działań ukierunkowanych na wzrost sprzedaży krajowych produktów rolno-spożywczych w Polsce wyniknęła z oferty produktowej rynku żywnościowego, która określana jest przez zmieniające się preferencje konsumentów tj. zmiana pokoleniowa, zdrowy styl życia, wzrost zasobności Polaków, rosnąca świadomość zakupowa konsumentów, postępująca cyfryzacja i informatyzacja społeczeństwa, a także kolejne zmiany legislacyjne idące w kierunku poprawy jakości produkowanej żywności.

 

Mając na uwadze coraz większe zainteresowanie konsumentów polskimi produktami rolno-spożywczymi i obierając sobie za cel zwiększenie rozpoznawalności i zbudowanie silnej marki polskich produktów żywnościowych, wszystkie działania promocyjnie prowadzone zarówno przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jak i inne instytucje i organizacje odpowiedzialne za promocję polskiej żywności, realizowane są w ramach spójnej i jednolitej strategii komunikacji. Ma ona zwiększyć siłę i efektywność podejmowanych przez sektor rolno-spożywczy działań informacyjnych i promocyjnych.

 

Polska Smakuje – to odpowiedź na konieczność zbudowania silnej i rozpoznawalnej marki polskiej żywności. Marki, która w świadomości konsumentów będzie utrwalana poprzez znak graficzny i hasło słowne „Polska smakuje”. Marki, która będzie gwarantem najwyższej jakości produktów spożywczych. Głównym komunikatem „Polska smakuje” jest jasny i czytelny przekaz, że żywność wytwarzana w ramach systemów jakości żywności i posiadająca stosowne, uznawane przez MRiRW certyfikaty, spełnia najwyższe parametry jakościowe, sanitarne, a także smakowe.

 

Jak wystawić swój produkt w serwisie, a także jak skorzystać z niego jako konsument – szczegółowa wyjaśnia Regulamin Serwisu Polska Smakuje. Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania!

 

Na podst. mat. org./UM