Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Gmina Choroszcz odracza płatność II raty podatków dla przedsiębiorców

2020-04-27

Rada Miejska w Choroszczy w dniu 9 kwietnia 2020 roku podjęła decyzję o przedłużeniu terminu płatności II raty podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 r., dla tych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi spowodowanymi koronawirusem COVID-19. Wnioski w tej sprawie przedsiębiorcy mogą składać do 15 czerwca 2020r.

Gmina Choroszcz przedłuża termin płatności rat podatku od nieruchomości na okres: kwiecień, maj, czerwiec br. – do dnia 30 września 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi spowodowanymi przez COVID-19.

 

Dotyczy to przedsiębiorców, którzy:

 

* nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości wobec Gminy Choroszcz

 

* ucierpieli w związku z obecną sytuacją pandemii COVID-19 i wielkość obrotów ich firm zmniejszyła się:

 

1) nie mniej niż o 15% – co wynika ze stosunku łącznych obrotów w dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesiącach kalendarzowych w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia stosownego zgłoszenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

 

lub:

 

2) nie mniej niż 25% – co wynika ze stosunku obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia stosownego zgłoszenia, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

WAŻNE: w obu wskazanych przypadkach, za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujące dni kalendarzowe, jeśli okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

 

Aby skorzystać z ulgi proponowanej przez Gminę Choroszcz, przedsiębiorca powinien złożyć:

1) formularz zgłoszenia

2) oświadczenie

3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

 

Wszystkie formularze dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.choroszcz.pl oraz na bip.choroszcz.pl, jak również w wersji papierowej – na parterze Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2), tuż przy Biurze Podawczym.

 

Ze względu na wprowadzone środki ostrożności,
rekomendujemy formę elektroniczną,
zarówno pobierania, jak również składania powyższych dokumentów.


Przypominamy, że do odwołania Urząd Miejski w Choroszczy zaprasza interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

 

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19, prosimy kontaktować się z Urzędem w sposób niebezpośredni:

- mailowy (urzad@choroszcz.pl),
- telefoniczny (lista numerów telefonów znajduje się w zakładce KONTAKT na stronie www.choroszcz.pl),
- poprzez pocztę tradycyjną (Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz).

 

Wszelkie sprawy bezwzględnie konieczne i niecierpiące zwłoki (tj. wydawanie, składanie oraz odbieranie dokumentów), prosimy kierować jedynie przez Biuro Podawcze znajdujące się na parterze Urzędu.

 

Informujemy także, że na parterze siedziby Urzędu została ustawiona skrzynka podawcza, do której należy wrzucać korespondencję skierowaną do Urzędu Miejskiego w Choroszczy i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.

 

Dziękujemy za współpracę i dostosowywanie się do wprowadzonych zaleceń.

 

Pomoc, jaką zaoferowaliśmy prosperującym na ternie naszej gminy przedsiębiorcom chcemy, by pozwoliła zaradzić poważnym zaburzeniom już dziś widocznym w gospodarce, a pewnie w przyszłości, niestety, jeszcze poważniejszym – stwierdza Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Wszystkich nas dotyka obecna sytuacja, nikogo nie oszczędza. Widzimy jak dotkliwie wpływa na rodzime biznesy i funkcjonowanie firm. Zależy nam na tym, aby choć w jakiejś mierze im ulżyć – stąd takie rozwiązanie i zaoferowana pomoc. Cieszę się, że już dziś mogę ogłosić tę, myślę dobrą nowinę i pozytywne rozwiązanie, a jeszcze w kwietniu br. przedsiębiorcy będą mogli z tych ulg realnie skorzystać – dodaje Burmistrz Wardziński.

 

Treść Uchwały Nr XIV/149/2020 Rady Miejskiej W Choroszczy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

Rada Miejska w Choroszczy przyjęła rozwiązania służące przedsiębiorcom m.in. w oparciu o Ustawę z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz.374, 567, 568), oraz Komunikat Komisji z dnia 20 marca 2020 r. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91I/01) (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020).