Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Komunikat Ministerstwa Edukacji ws. dalszej sytuacji szkół i uczniów

2020-04-24

Rząd RP przewiduje, że egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8-29 czerwca br., a ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca br. Przedłużone zostało jednocześnie zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków oraz ograniczono prowadzenie działalności dydaktycznej na uczelniach – do 24 maja br. Wszystkie terminy zależą od utrzymania obecnej dyscypliny sanitarnej przez Polaków. W najbliższym czasie rząd może przedstawić decyzje dotyczące prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

 

Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach do 24 maja

 

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wyraził nadzieję, że sytuacja epidemii pozwoli przeprowadzać zaplanowane egzaminy przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa. „Każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, aby przeprowadzenie egzaminów było bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin” – zaznaczył szef resortu edukacji. Jak dodał, rząd wywiązuje się z wcześniejszej deklaracji i daje czas maturzystom i ósmoklasistom, aby przygotowali się do egzaminów.

 

Egzamin maturalny

- Termin: 8-29 czerwca br.
- W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.
- Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br.
- Przewiduje się, że wyniki matury będą podane do ok. 11 sierpnia br.
- Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na początku września.

Egzamin ósmoklasisty

- Termin: 16-18 czerwca br.
- Planuje się, że egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końca lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa i zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich.

Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

- Formuła (podstawa programowa) 2012 i 2017: 22 czerwca - 9 lipca br.
- Formuła (podstawa programowa) 2019: 17-28 sierpnia br.

Przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków

- Termin: 24 maja br.
- Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.

W niedługim terminie rząd poda informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

W związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych, modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. Możliwe jest, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie.


Ograniczenie działalności na uczelniach

- Termin: 24 maja br.
- Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.
- Zachęca się szkoły wyższe do uruchomienia działalności badawczej, która powinna się odbywać w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników.
- Zachęca się uczelnie do planowania powrotu pracowników administracyjnych z pracy zdalnej na stacjonarną.

Odnosząc się do ogłoszonych terminów egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że zależeć one będą od tego, czy Polacy nadal będą zakładali maseczki oraz utrzymywali dystans społeczny, w tym także w komunikacji publicznej.

 

Na podst. www.gov.pl/UM