Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Skrzynka pocztowa na każdej posesji

2020-04-17

Poczta Polska S.A. informuje, że skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji – to dziś w Polsce prawny obowiązek. Ale skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

Każdy z nas – mieszkańców otrzymuje na adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłek. Oczywiście, z różną częstotliwością: jedni niemal codziennie, inni rzadziej, np. kilka razy w roku. Wszystkim nam jednak zdarza się narzekać, że listy lub gazety są zamoczone, zniszczone albo, że nie otrzymaliśmy oczekiwanego listu, awiza, czy innej przesyłki.

 

Dlaczego warto mieć skrzynkę pocztową na swojej posesji?

Po pierwsze – sami niewielkim kosztem możemy skutecznie zapobiec takim sytuacjom jak nieskuteczne doręczenia oczekiwanych przez nas przesyłek. Po drugie – uchroni to przesyłki nie tylko przed działaniem warunków atmosferycznych, ale także, co ważne, przed dostępem do nich innych osób. Zadbamy przy tym o to, aby korespondencja docierała do nas niezniszczona.

 

Usługa „Polecony do skrzynki

Jednocześnie warto dodać, że posiadacze skrzynek oddawczych mogą skorzystać z usługi Poczty Polskiej S.A. – bezpośredniego wrzutu do skrzynki oddawczej listu poleconego bez potwierdzenia odbioru „Polecony do skrzynki”. Usługa jest bezpłatna. Jest też powiązana jest z otrzymywaniem bezpłatnych SMS-ów albo e-maili z informacją o doręczeniu przesyłki poleconej do skrzynki. Formularz można złożyć w formie elektronicznej – Polecony do skrzynki albo w formie papierowej (formularze dostępne w placówkach pocztowych i u listonosza).


Skrzynka pocztowa – w zgodzie z przepisami

Nie bez znaczenia jest również to, że umieszczając oddawczą skrzynkę pocztową w miejscu dostępnym dla operatorów pocztowych dowodzimy, że jesteśmy odpowiedzialni, respektujemy obowiązujące przepisy prawa.

O obowiązku – od 1 stycznia 2013 r. umieszczenia skrzynki pocztowej mówią przepisy Ustawy Prawo Pocztowe oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych. Postarajmy się być społecznością, w której na każdej posesji będzie skrzynka pocztowa na korespondencję.

Warto pamiętać, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają również obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym – wynika to z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz .U. 2017.0.2101 t. j.). Niedopełnienie tego obowiązku, skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2018.0.618 t. j.).

Powyższe aspekty mają zarówno znaczenie dla poprawy jakości i skuteczności dostarczanej do adresatów korespondencji, a także istotnie usprawniają działania wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna, czasami nawet dla ratowania życia i zdrowia.

 

Gdzie kupić skrzynkę pocztową?

W tym pomocny może być Urząd Pocztowy gdzie można zakupić skrzynki w różnych kolorach, odpowiedniej wielkości, w których, oprócz listów, zmieści się również prasa. Zaopatrzenie się w taką skrzynkę może być jeszcze prostsze: wystarczy zapytać swojego listonosza, a on dostarczy ją bezpośrednio do Państwa domu.

Na podst. mat. Poczty Polskiej S.A./UM