Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

UWAGA! Zgłaszanie dodatkowych osób do obwodowych komisji wyborczych

2020-04-16

Urząd Miejski w Choroszczy zaprasza do składania indywidualnych zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Choroszcz w wyborach na Prezydenta RP.

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z § 8 uchwały nr 11/2019 PKW z dnia 27.02.2019 r.  w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, zmienioną uchwałami PKW nr 79/2019 z dnia 5.08.2019 r. i nr 20/2020 z dnia 17.02.2020 r., zainteresowani wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członków komisji.

 

Zgłoszenia można umieszczać w skrzynkach oddawczych lub e-mailową (a następnie pocztą tradycyjną) do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz.11.00.


 Kartę zagłoszenia można pobrać pod linkiem: Karta zgłoszenia.

 

Inforujemy, że wyborcy mogą zgłaszać swoje kandydatury za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Choroszczy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy: ul. Dominikańska 2, w godzinach 8.00-13.00, w następujący sposób:

 

- osobiście: w tym celu na parterze siedziby Urzędu została ustawiona SKRZYNKA PODAWCZA, DO KTÓREJ NALEŻY WRZUCAĆ KORESPONDENCJĘ;

- mailowo, na adres: urzad@choroszcz.pl,

- poprzez pocztę tradycyjną, na adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz.