Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – zmiana organizacji pracy

2020-03-16

Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że od dnia 16 marca – do odwołania zawieszeniu ulega działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady będą udzielane telefonicznie, bądź drogą elektroniczną.

Przed uzyskaniem porady prawnej, osoba potrzebująca pomocy proszona jest o przesłanie na adres e-mail: a.fidziukiewicz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość; wniosek zawiera oświadczenie, że dana osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

 

Wniosek dostępny jest TUTAJ.

 

W celu umówienia rozmowy z osobą udzielającą porad prawnych lub obywatelskich, prosimy o kontakt pod nr. tel.: 519 314 080.


Zmiany w organizacji pracy punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego zostały wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), na mocy których Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

 

Mat. org./UM