Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Wnioski do CEIDG w okresie pandemii COVID-19 – komunikat

2020-04-01

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG, Ministerstwo Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą.

Przy czym przy przesyłaniu wniosków pocztą, podpis powinien być poświadczony przez notariusza.

 

Przypominamy także, że WNIOSEK, w szczególności w zakresie:

- DATY ROZPOCZĘCIA,

- ZAWIESZENIA,

- WZNOWIENIA,

- ZAKOŃCZENIA

MOŻE BYĆ ZŁOŻONY W DOWOLNYM TERMINIE.

 

Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.

 

W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej, w szczególności gdy został on złożony w biurze podawczym, wrzucony do urny itp. gmina będzie wzywać przedsiębiorcę do uzupełnienia, poprawy wniosku, jeśli dokument zawiera błędy lub w celu weryfikacji tożsamości.

 

W wezwaniu gmina będzie informować o możliwości złożenia wniosku w innym, dowolnym, dogodnym dla przedsiębiorcy terminie.

 

Mat. org./UM