Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Nie wypalajmy traw! Nie niszczmy życia!

2020-03-30

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości innych roślin. Obszary zeszłorocznej wysuszonej flory są doskonałym materiałem palnym, a to – w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Z taką sytuacją zmagał się już w tym roku Narwiański Park Narodowy, a także nasi strażacy OSP z Gminy Choroszcz. Apelujemy więc gorąco: Nie wypalajmy traw! Nie niszczmy życia!

Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu z nas panuje błędne przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Wręcz przeciwnie: koszty ekonomiczne takich nieodpowiedzialnych działań są bardzo wysokie!

 

SKALA POŻARÓW TRAW


W Polsce w 2019 roku odnotowano aż 153 520 pożarów, wśród których aż 36,4%, czyli nominalnie 55 912 pożary dotyczyły traw, łąk i nieużytków rolnych. Najwięcej pożarów traw odnotowano w takim okresie jak teraz, czyli w marcu i kwietniu – łącznie w tym czasie było to 31 720 zdarzeń, co stanowiło aż 56,7% wszystkich pożarów traw w całym 2019 roku. Jeśli oceniać straty obszarowo, to w 2019 roku w Polsce spłonęło ponad 24 151 ha traw – to niemal tyle, ile wynosi 1/7 obszaru gminy Choroszcz.

 

Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru dochodzi nawet do ponad 20 km/h (z taką prędkością niekiedy jedźmy samochodem, a dla porównania: szybki bieg to prawie 19 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr: jeśli wieje mocno i gwałtownie zmienia kierunek (co wiosną jest często spotykane), pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania.

 

W ten sposób „niewinne” wypalanie traw staje się bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Niejednokrotnie w pożarach ludzie tracą dorobek całego życia. A zwierzęta wpadają w popłoch: wiele z nich traci orientację i wpada wprost w płomienie!

 

EKONOMICZNE SKUTKI POŻARÓW


Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne – i to na wielu polach:

 

* Często z dymem idzie dorobek wielu pokoleń. Szacowane straty w wyniku pożarów traw w 2019 roku, to 40 974 800 złotych!


* W 2019 roku podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 183 412 171 litrów wody, co odpowiada pojemności 49 basenów olimpijskich.

 

* Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują dużą liczbę strażaków i zasobów ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Średni czas trwania akcji gaszenia pożaru trawy wynosi 54 minuty; strażacy w 2019 roku wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych średnio co 9 minut – oznacza to, że w tym czasie, jednostki ratownicze zaangażowane w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, nie mogły ratować życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, strażacy i ratownicy nie dojadą na czas tam, gdzie są bardzo potrzebni.

 

* Żeby wyrównać emisję dwutlenku węgla wytworzonego w pożarze 1 ha lasu, należy zalesić od 10 do 25 ha powierzchni.

 

WYPALANIE TRAW JEST ZABRONIONE PRAWEM


Zakaz wypalania traw zawarto w następujących polskich aktach prawnych:

 

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):

- art. 131 pkt 12 mówi: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

- art. 131 mówi, iż: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

 

* Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788):

- art. 30 ust. 3 pkt 3 stanowi: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

 

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

- art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić
od 20 do 5000 złotych;

- art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

Apelujemy:


Nie wypalajmy traw!


Nie niszczmy życia!