Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Jak taniej jeździć komunikacją miejską i podmiejską w Gminie Choroszcz

2020-03-19

Od 1 marca 2020 roku, decyzją władz miasta Białystok – organizatora miejskiej i podmiejskiej komunikacji zbiorowej, obowiązują nowe stawki biletów za korzystanie z usług świadczonych przez Białostocką Komunikację Miejską.

Obowiązujący od dn. 1.03.2020 r. cennik biletów przedstawiamy TUTAJ.

 

Jak wynika z powyższego, organizator, chcąc obniżyć koszty funkcjonowania systemu komunikacji zbiorowej, niemal zupełnie zrezygnował z biletów papierowych; pozostawił w obiegu bilety papierowe jednoprzejazdowe (normalne i ulgowe) – dla I strefy (teren miasta Białystok) oraz bilety papierowe jednoprzejazdowe (normalne i ulgowe) sieciowe, które obejmują łącznie obszar od stref I + II + III + IV (łącznie obszar miejski + wszystkie obszary podmiejskich gmin). W wyniku tych cięć BKM niestety zrezygnował z dystrybucji biletów papierowych jednoprzejazdowych dla stref podmiejskich. Sytuacja ta sprawia, że przejazd w granicach stref podmiejskich na podstawie jednorazowego biletu papierowego jest bardzo drogi: koszt takiego przejazdu wynosi tyle, ile przejazd jednorazowy przez wszystkie strefy, czyli 8,00 zł – normalny i 4,00 zł – ulgowy.

 

A przecież przejazd na podstawie papierowych biletów jednorazowych powinien być wybierany przez pasażerów sporadycznie, w sytuacjach nagłych, kiedy na co dzień nie korzysta się z transportu BKM.

 

Z analizy nowego cennika biletów BKM dla poszczególnych taryf wynika, że osoby, które często korzystają z przejazdów komunikację miejską, aby nie ponosić wysokich kosztów, są zobligowane przejść na bilety elektroniczne jednoprzejazdowe lub wieloprzejazdowe, gdyż takie rozwiązanie jest tańsze – niezależnie od tego czy podróżujemy w tylko w jednej wybranej przez siebie strefie, czy podróż obejmuje przejazd przez więcej stref.

 

Jednym z najlepszych proponowanych przez BKM rozwiązań jest wyrobienie sobie e-karty BKM, która pozwalana na zakup biletów z „ELEKTRONICZNEJ PORTMONETKI”. BKM na swojej stronie (www.komunikacja.bialystok.pl) podaje w jaki sposób uzyskać e-kartę BKM oraz jak i gdzie można doładować konto elektronicznej portmonetki (1 zł = 1 punkt na karcie). WAŻNE jest, aby pamiętać, że korzystając z tej formy płatności za każdym wsiadaniem do i wysiadaniem z autobusu przykładać kartę do czytnika w autobusie. To sprawia, że z konta elektronicznej portmonetki pobierana jest oplata za faktycznie przejechaną część trasy, a nie opłata za całą długość trasy. To sprawia, że nie tylko wartość biletów elektronicznych jednoprzejazdowych zakupionych w ten sposób jest niższa od cen biletów papierowych (odpowiednio: 3,00 wobec 4,00 zł), to jeszcze faktyczny przejazd na danej linii autobusowej może być niższy od kosztu biletu elektronicznego podanego dla całkowitej długości danej trasy autobusu.

 

Przykład w jaki sposób następuje rozliczenie kosztu przejazdu autobusem przy użyciu biletu elektronicznego z „ELEKTRONICZNEJ PORTMONETKI” oraz informacje gdzie można doładować elektroniczną portmonetkę są dostępne TUTAJ.

 

W mojej ocenie, mając na uwadze powyższe zalety i korzyści finansowe z rozliczania się za przejazdy autobusowe biletami elektronicznymi z elektronicznej portmonetki, gorąco Państwa zachęcam do zakładania elektronicznej karty Białostockiej Komunikacji Miejskiej i wybierania tej formy zakupu biletów na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

 

Oczywiście oprócz wyżej przedstawionego sposobu zakupu biletów elektronicznych, są one także dostępne w aplikacjach mobilnych: mPay i Skycash. Szczegóły dostępne są stronie internetowej BKM: www.komunikacja.bialystok.pl.

 

Mat. BKM/UM