Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Konowały w gminie Choroszcz – pięknieją

2020-03-18

W 2018 roku remont świetlicy, a w 2020 roku – nowa droga. Konowały pięknieją! Bez dwóch zdań. Uroczyste otwarcie długo oczekiwanego odcinka drogi w miejscowości Konowały w gminie Choroszcz odbyło się w czwartek 12 marca.

W uroczystości otwarcia drogi udział wzięli zarówno przedstawiciele Gminy Choroszcz: Robert Wardziński Burmistrz Choroszczy, Zastępca Burmistrza – Grzegorz Gabrian oraz Sekretarz Gminy Choroszcz Mirosław Zalewski, radni Rady Miejskiej w Choroszczy, mieszkańcy miejscowości Konowały z Sołtysem – Piotrem Eugeniuszem Sokołem na czele, przedstawiciele wykonawców firmy B.K.-TRAS Roboty Drogowe, radni powiatowi: Mariusz Gołaszewski oraz Rafał Łada oraz władze Starostwa Powiatowego: Starosta Jan Bolesław Perkowski, wicestarosta – Roman Czepe, jako że droga przebiegająca przez wieś Konowały to droga powiatowa.

 

Przebudowa drogi była długo oczekiwana przez mieszkańców – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Wcześniejsza brukowana nawierzchnia sprawiała niemało kłopotów zarówno kierującym, jak i pieszym, ponieważ po większych opadach deszczu woda nie spływała i trudno było tamtędy się poruszać. Obecnie jezdnia jest pokryta asfaltem, ma także we fragmencie betonową kostkę, w związku z tym wierzę, że problem z odprowadzeniem wody odejdzie w niepamięć – wyraża nadzieję Burmistrz Wardziński. Dodatkowo droga w Konowałach jest szersza, powstał też chodnik – teraz więc komfort życia mieszkańców zdecydowaniem się polepszy – dodał na koniec włodarz Gminy Choroszcz.

 

Inwestycja kosztowała blisko 1,3 mln zł. Przebudowa drogi w Konowałach była możliwa dzięki oszczędnościom uzyskanym w wyniku przetargu na rozbiórkę i budowę mostu na rzece Horodniance w Sienkiewiczach w gm. Choroszcz. Inwestycję wsparł budżet państwa (z rezerwy subwencji ogólnej) w kwocie blisko 439 tys. zł oraz w równych kwotach Powiat Białostocki, a także Gmina Choroszcz (która na realizację inwestycji przeznaczyła dotację celową) w wysokości ponad 431 tys. zł.

 

Uroczystość zakończyła modlitwa do patrona kierowców św. Krzysztofa i poświęcenie nowej drogi przez ks. Wojciecha Kraśnickiego – proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konowałach.

 

Mat. org./UM