Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Jubileuszowe X Słowo o Polsce – konkurs recytatorski

2020-03-06

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursie recytatorskim „Słowo o Polsce. X EDYCJA JUBILEUSZOWA”.

To już dziesiąta edycja konkursu recytatorskiego orgaznizowanego w Gminie Choroszcz. Prezentacja utworów przed Jury odbędzie się 23 kwietnia 2020 roku w auli Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

 

Tematem tegorocznej jubileuszowej edycji są wiersze o tematyce patriotycznej polskich poetek i poetów. Dopuszcza się też prezentację własnego wiersza. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć kserokopię lub wydruk recytowanego utworu.

 

W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby zamieszkałe na terenie gminy Choroszcz.

 

Uczestnicy konkursu podzieleni są na 3 grupy wiekowe:

- klasy I-III szkół podstawowych
- klasy IV-VI szkół podstawowych
- klasy VII-VIII szkół podstawowych

 

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy, ul. H. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz lub dostarczyć osobiście do Biblioteki w terminie do 20.04.2014 r. (włącznie).

 

Szczegółowe informacje:

Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy
tel.: 85 710 23 93
e-mail: biblioteka@choroszcz.pl
w temacie prosimy wpisać: „SŁOWO O POLSCE”

 

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia