Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Jesteś właścicielem zabytku? Oznacz go Błękitną Tarczą

2020-03-06

Informujemy właścicieli posesji, na których znajdują się zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, że obiekty te należy wyposażyć w odpowiedni znak informujący o tym, że dany obiekt podlega ochronie. Znakiem takim w Polsce jest tzw. Błękitna Tarcza. Wnioski o jej otrzymanie można składać do Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Zachęcamy właścicieli zabytków do oznaczania obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym znakiem Błękitnej Tarczy, ponieważ przynosi to szereg korzyści: przede wszystkim ma na celu zapewnienie obiektowi rozpoznawalności i ochrony prawnej, ponadto podnosi świadomość u mieszkańców i turystów o wyjątkowej wartości danego obiektu, dodatkowo przeciwdziała ewentualnym atakom wandalizmu. Jest to także forma promocji dziedzictwa narodowego.

 

Znakiem „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” wyróżnia się zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków. Błękitna tarcza to międzynarodowy symbol ochrony dóbr kultury. Opis znaku został zamieszczony w Konwencji Haskiej z 1954 roku – w celu ochrony zabytków podczas konfliktów zbrojnych, a pomysłodawcą formy graficznej i jej autorem był polski konserwator zabytków prof. Jan Zachwatowicz.

 

Aby otrzymać znak Błękitnej Tarczy, należy złożyć stosowny wniosek do Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Wniosek udostępniamy TUTAJ.

 

Mat. WUOZ w Białystoku oraz Starostwa Powiatowego w Białymstoku/UM