Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

SP Choroszcz Face to Face z Nairobi

2020-02-17

Szkoła Podstawowa w Choroszczy przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Humanitarno-Edukacyjnego „Face to Face with the Word”. Młodzi choroszczanie nawiązali współpracę ze szkołą w Nairobi, wymienili się wiadomościami o własnych krajach; niedługo odbędzie się zbiórka przyborów szkolnych na rzecz uczniów z Nairobi. W ten sposób dzieci wykorzystują Internet w edukacji, szlifują angielski, ale przede wszystkim uczą się postaw społecznych i uwrażliwienia na potrzeby innych.

Zadaniem programu jest pokazanie, jak wojna, ubóstwo czy brak dostępu do edukacji wpływają na życie dzieci na całym świecie. Dzięki temu program chce kształtować wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego i szacunku wobec drugiego człowieka oraz uwrażliwienie na problemy i sytuację życiową innych. Dodatkowo projekt zakłada nawiązanie przyjaźni międzynarodowej ze szkołami i instytucjami w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie, wzajemne poznawanie kultur i tradycji tych społeczeństw, rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, jak również wykorzystanie Internetu w edukacji.

 

Autorką projektu „Face to Face with the Word” jest pani Anna Hora Lis – nauczycielka języka polskiego z Gliwic. Program skierowany jest do wszystkich dzieci na świecie – tych z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu, gdzie cierpienie, przemoc, wojny, głód, bieda, samotność, ciężka praca odzierają je ze szczęśliwego dzieciństwa. Z drugiej strony projekt jest też skierowany do naszych polskich uczniów, którzy dzięki spotkaniom online, uczą się doceniać to, co posiadają, wyzbywają się egoizmu i stereotypowego patrzenia na świat, a w wolontariacie mogą poczuć się docenione i potrzebne, a nawet potrafią odnaleźć swój życiowy cel.

 

W projekcie bierze udział ponad 200 placówek w Polsce. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy nawiązała współpracę ze szkołą w Nairobi, stolicy Kenii. Uczy się w niej ok. 300 dzieci w wieku od 3 do 11 lat. Odbyliśmy dwa spotkania online. Pierwsze z nich było spotkaniem zapoznawczym, podczas którego nauczyciele i uczniowie przedstawili się, powiedzieli kilka słów o sobie, zaśpiewali kolędę „Dzisiaj w Betlejem” oraz w odpowiedzi na piosenkę po angielsku „Mister John” zaśpiewali po polsku „Panie Janie”. Na drugiej lekcji dzieci przygotowały i przedstawiły informacje o zwierzętach i roślinach w Polsce. Uczniowie z Kenii pokazali nam liście bananowca i kawy. Rozmowom towarzyszyły duże emocje.

 

Projekt jest zgodny z podstawą programową, a uczniowie mają też okazję sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego w praktyce. Przedsięwzięcie jest również ukierunkowane na pomoc humanitarną. W najbliższym czasie będzie organizowana zbiórka przyborów szkolnych oraz plecaków, aby ułatwić naukę dzieciom w kenijskiej szkole. Zapraszamy do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych.

 

Mat. oprac. na podst.:

Joanna Chmur, Maria Jabłońska, Beata Gawryluk,
Joanna Gaweł, Barbara Joka i Anna Kozłowska