Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Choroszczański magistrat wysyła smsy z numerami kont dotyczącymi odpadów

2020-02-11

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, że w dniu 11.02.2020 roku do mieszkańców Gminy Choroszcz będzie wysyłać smsy z informacją o indywidualnych numerach kont, z których należy korzystać przy uiszczaniu opłat za gospodarkę odpadami w Gminie.

Każdy mieszkaniec, który podał w Urzędzie Miejskim swój numer telefonu komórkowego, zostanie powiadomiony osobnym oraz zindywidualizowanym smsem o tym, jaki numer konta jest mu przypisany, i z którego należy korzystać przy uiszczaniu opłat za gospodarkę odpadami w Gminie Choroszcz w 2020 roku.

 

Informacje o indywidualnych numerach kont będą także sukcesywnie wysyłane mieszkańcom Gminy Choroszcz tradycyjną pocztą.

 

Uczulamy mieszkańców i informujemy, że dla pewności oraz w celu uwiarygodniania informacji, przy wiadomości sms wysłanej z Urzędu Miejskiego w Choroszczy nie będzie się pojawiał numer telefonu (jak to jest tradycyjnie), ale wiadomości te będą posiadały nadawcę oznaczonego jako „UMChoroszcz”.

 

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Choroszczy, tel. 85 713 22 09, lub 85 713 22 00.

UM