Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do I klas SP w Gminie Choroszcz

2020-01-24

Burmistrz Choroszczy, Zarządzeniem nr 111/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. informuje o terminach rekrutacji tzw. właściwej oraz uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych w Gminie Choroszcz.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych w Gminie Choroszcz przedstawiają się w sposób następujący:

 

 

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym


 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 

Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji dziecka

 

 

od 03.02.2020 r.

do 14.02.2020 r.


 

-

 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka  wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 17.02.2020 r.

do 28.02.2020 r.

 

od 14.04.2020 r.

do 21.04.2020 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 

 

od 02.03.2020 r.

do 12.03.2020 r.

 

od 22.04.2020 r.

do 24.04.2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

 

13.03.2020 r.

 

27.04.2020 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 16.03.2020 r.

do 20.03.2020 r.

 

od 28.04.2020 r.

do 30.04.2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 

23.03.2020 r.

 

04.05.2020 r.

 

Zawarcie z dyrektorem umowy na  wiadczenia w wyznaczonych przez placówkę godzinach

 

 

od 24.03.2020 r.

do 27.03.2020 r.

 

od 05.05.2020 r.

do 08.05.2020 r.