Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Nowe tablice interaktywne w Złotorii i Kruszewie

2020-01-13

Szkoły Podstawowe w Kruszewie i Złotorii wzbogaciły się o nowe tablice interaktywne zakupione w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Rozwój technologii informatycznych spowodował, że tradycyjne tablice odchodzą powoli w zapomnienie. Nowoczesna tablica jest czuła na dotyk, dzięki czemu nauczyciel bądź uczeń mogą obsługiwać na niej komputer przy równoczesnym zachowaniu funkcji tradycyjnej tablicy (pisanie, rysowanie). Tablicę interaktywną można porównać do bardzo dużego tabletu. Zakup takich pomocy naukowych pomocy ułatwia pracę nauczycielowi, uatrakcyjnia metody nauczania, pozwola na wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w trakcie nauczania ze wszystkimi jej możliwościami, bez konieczności przechodzenia do pracowni komputerowej.

O przydatności tablic interaktywnych powiedzieli dyrektorzy szkół uczestniczących w Programie:

Monika Prejzer (Złotoria): "Program Aktywna Tablica podniósł jakość pracy w naszej szkole. Nauczyciele zyskali nowoczesne  narzędzia pracy, co pozwoliło uatrakcyjnić lekcje. Poprzez realizację programu nauczycieli wymieniali się doświadczeniem i wiedzą.  Dzięki nowatorskim metodom pracy z wykorzystaniem tablicy uczniowie lepiej przyswajają widzę i rozwijają kompetencje kluczowe".

 

Antoni Dziemiańczuk (Kruszewo): "Monitor interaktywny to niezwykła pomoc dla ucznia i nauczyciela na miarę 21 wieku. Dzieci mogą w bardzo prosty i szybki sposób korzystać wirtualnie z podręczników i ćwiczeń. Jest idealnym projektorem filmów i programów, a jednocześnie tablicą do pisania, rysowania itd. Jest świetną pomocą do podnoszenia atrakcyjności lekcji".

 

Lista szkół biorących udział w Programie rządowym „Aktywna Tablica”

L.p.

Nazwa Szkoły

Kwota dotacji z Programu „Aktywna tablica”

Koszty poniesione
ze środków własnych

1.

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie, 16-070 Choroszcz, Kruszewo 62

14 000 zł

3 500 zł

2.

Szkoła Podstawowa w Złotorii, 16-070 Choroszcz, Złotoria 159a

14 000 zł

3 500 zł

                                                                   RAZEM

28 000 zł

7 000 zł