Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Gmina Choroszcz: nieruchomości pod najem lub użyczenie

2019-12-12

Burmistrz Choroszczy informuje o nieruchomościach, które Gmina Choroszcz na okres 3 lat oferuje pod najem oraz użyczenie.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), poniżej w informacji oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz:

 

1) przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat:

- lokalu użytkowego znajdującego się w budynku komunalnym zlokalizowanym na nieruchomości o nr geod. 372/5 w Złotorii;

2) przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat:

- nieruchomości o nr geod. 101/18 położonej w Choroszczy przy ul. Żółtkowskiej 1.

 

Zarządzenie 98/2019 wraz z załącznikami