Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Remiza OSP w Klepaczach przeszła modernizację

2019-12-05

Strażacy-ochotnicy z OSP w Klepaczach mogą cieszyć się odremontowanym garażem lokalnej remizy: obiekt właśnie został oddany do użytku po wykonanej gruntownej modernizacji.

Remont garażu w budynku remizy OSP w Klepaczach obejmował wykonanie posadzki garażu przewidzianej pod ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy o masie do 24 ton, a także realizację dodatkowych robót w pomieszczeniu garażu, polegających m.in. na rozkuciu pozostałości fundamentów i likwidacji nieczynnego kanału remontowego, a także odświeżenie wnętrza garażu.

 

Prace zostały wykonane w okresie X-XI 2019 roku. Całościowy koszt remontu wyniósł ponad 25 tys. zł.

 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Choroszcz a Powiatem Białostockim, remont garażu w remizie OSP w Klepaczach (jako zadanie: „Dofinansowanie remontu garażu  w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Klepaczach”) – w zakresie wykonania posadzki otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł ze środków powiatowych; pozostałe ponad 15 tys. zł kosztów inwestycji Gmina Choroszcz pokryła z własnych środków. Trzeba także dodać, że prace związane z odświeżeniem ścian obiektu wykonali druhowie OSP Klepacze we własnym zakresie.

 

Zawsze cieszymy się, kiedy możemy wspomóc naszych strażaków-ochotników – czy to w postaci wsparcia finansowego czy też każdej innej formy – mówi włodarz Gminy Choroszcz Robert Wardziński. Nasze działania są tym bardziej trafione, jeśli wspierają jednostki OSP starające się i aktywne, włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, takie na przykład jak właśnie OSP w Klepaczach – dodaje włodarz Gminy Choroszcz.

UM