Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Dotacje na doposażenie jednostek OSP w 2019 roku

2019-11-05

W 2019 roku następujące jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Choroszcz otrzymały dofinansowanie na doposażenie w zakresie zakupów nowego sprzętu, umundurowania, jak również na wykonanie koniecznych remontów:

OSP Złotoria zakupiła:

- bosak wielofunkcyjny (1 szt.), szelki bezpieczeństwa (2 szt.), linkę strażacką ratowniczą 30 m (1 szt.), rękawice specjalne (4 pary)

 

OSP Klepacze zakupiła:

- mikrofonogłośnik (2 szt.), pas strażacki bojowy (2 szt.), linka strażacka ratownicza 20 m (1 szt.), linka strażacka ratownicza 30 m (szt.), rękawice specjalne (4 pary).

 

Powyższe zakupy sfinansowano z dotacji:

- Województwa Podlaskiego – w wysokości 5 000,00 zł;

- Budżetu Gminy Choroszcz – 837,22 zł.

 

OSP Choroszcz wykonała remont pomieszczenia garażowego.

 

Powyższa inwestycja została sfinansowana z dotacji:  

 - Komendanta Głównego  PSP w ramach zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG” – w wysokości 16 000,00 zł;

- Gminy Choroszcz – w wysokości: 18 210,00 zł.