Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Gmina Choroszcz pokonała ponad 830 gmin w rankingu „Rzeczpospolitej”!

2019-10-09

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Choroszcz, pokonując 833 jednostki samorządowe, znalazła się w pierwszej trzydziestce najlepszych samorządów w rankingu czasopisma „Rzeczpospolita”. Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 15 lat redakcja gazety ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce i pokazuje te samorządy, które najlepiej dbają o zrównoważony rozwój. W 2019 roku, Gmina Choroszcz zajęła 31. pozycję, nieznacznie ustępując miejsca Wysokiemu Mazowieckiemu i zdecydowanie wyprzedzając inne podlaskie gminy miejsko-wiejskie.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W skład grupy eksperckiej wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.

 

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

 

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej. Rozwój ten ujmowany jest w czterech strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

 

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2019 to około 50 wskaźników.

 

W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa oceniane są wskaźniki dotyczące zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami oraz te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.

 

W zakresie trwałości społecznej oceniane są obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Brane są pod uwagę zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego), jak i ich mierzalne efekty (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), jak również tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymaga dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi).

 

W kategorii trwałość środowiskowa brane są pod uwagę kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Samorządy są oceniane np. w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, czy redukcja emisji spalin i smogu.

 

Ranking sprawdza także jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

 

W tym zestawieniu Gmina Choroszcz zajęła 31. miejsce na 864 gminy, oddając pola tylko Wysokiemu Mazowieckiemu i zdecydowanie wyprzedzając inne gminy miejsko-wiejskie z Podlasia.

 

„To wspaniała lokata – cieszy się Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Cieszy ona, ponieważ pokazuje, że nasze wysiłki i wieloletnie starania są widoczne i są pozytywnie weryfikowane przez niezależne gremia ekspertów. Ostatecznie najbardziej nas cieszy zadowolenie naszych mieszkańców, ale rankingi opiniotwórczych środowisk – tak jak grono „Rzeczpospolitej” – także daje satysfakcję” – dodaje włodarz Gminy Choroszcz.

 

Z wynikami rankingu „Rzeczpospolitej” można zapoznać się TUTAJ.