Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Choroszcz w pierwszej 10. rankingu "Wspólnoty" w zakresie wydatków na transport

2019-10-07

Choroszcz zajęła wysokie 10. miejsce w skali kraju w kategorii małych miast w rankingu pn. Wykorzystanie środków z unii europejskiej na inwestycje transportowe czasopisma „Wspólnota”. Z Podlaskiego w tej kategorii jest to jedyna taka lokata, a Choroszcz pozostawia daleko w tyle pozostałe równorzędne samorządy. W pierwszych dniach października, podczas XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński odebrał tytuł oraz związaną z tym nagrodę.

Ranking wykorzystania środków europejskich na inwestycje transportowe 2014-2018 opublikowany przez czasopismo „Wspólnota” rozpatruje dotacje ze środków europejskich, z jakich korzystały samorządy w Polsce od 2014 roku, czyli od momentu rozpoczęcia trwającej cały czas perspektywy budżetowej UE. Silny akcent na wydatki na transport autorzy rankingu uzasadniają tym, że dział ten obejmuje największą część funduszy unijnych, jakie pozyskują polskie jednostki samorządu terytorialnego.

 

Metoda rankingu jest niezmienna od kilku lat: brana jest pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych przez dany samorząd w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2016–2018). Poza wydatkami zapisanymi w budżecie, ranking uwzględnia także wydatki ponoszone ze środków własnych przez samorządowe spółki komunalne.

 

Wielkości przeznaczane w latach 2014-2016 na transport przez Gminę Choroszcz pozwoliły – jako jedynej z Podlaskiego – uzyskać wysoką 10. lokatę w zestawieniu, daleko pozostawiając za sobą inne, równorzędne samorządy.

 

„Tak wysoka lokata bardzo nas cieszy – przyznaje Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński – ponieważ dostrzega i pokazuje na światło dzienne nasze wieloletnie wysiłki oraz starania na rzecz tego, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Nie możemy i nawet nie zamierzamy się mierzyć z tak dużymi samorządami jak Białystok czy Rzeszów, które zdobyły najwyższe miejsca w klasyfikacji ogólnej. Niemniej jednak w kategorii małych miast z Podlaskiego Choroszcz znalazła się w pierwszej dziesiątce liderów – i nasza pozycja daje nam ogromną satysfakcję. A także dodaje wiatru w skrzydła i motywuje do dalszych wysiłków” – podsumowuje włodarz gminy Choroszcz.

 

Ranking „Wspólnoty” jest podsumowaniem już dokonanych realizacji i wydatkowanych środków. W kolejnych latach Gmina Choroszcz z pewnością będzie sięgać po kolejne. Udowodniła, że jest skutecznym samorządem i takim chce pozostać w przyszłości.

 

Z wynikami rankingu "Wspólnoty" można zapoznac się TUTAJ.

 

Droga do tego miejsca nie była łatwa. Jak analizują ogólną sytuację polskich samorządów eksperci „Wspólnoty”: „po zapaści w roku 2016 i stosunkowo powolnej odbudowie wielkości wykorzystywanych funduszy w 2017 roku, rok 2018 przyniósł historyczny rekord – po raz pierwszy wielkość funduszy wydatkowanych w jednym roku przekroczyła 16 mld zł. I, podobnie jak w przypadku odnotowanego przełomu wielkości wydatków inwestycyjnych, rekord ten zawdzięczyć należy przede wszystkim gminom”.

 

A Gmina Choroszcz na swoją obecną pozycję pracowała od lat: rok 2015 – to okres przygotowawczy:W 2015 roku przede wszystkim skupiliśmy się na zwiększeniu dochodów gminy – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Po to, by uregulować ciążące na nas zobowiązania finansowe i dysponować środkami na bieżące wydatki. Udało nam się: spłaciliśmy długi gminy w największej kwocie od 10 lat, a także przygotowaliśmy się do absorbcji środków zewnętrznych”.


Z kolei mimo tego, iż rok 2016 był kolejnym rokiem, w którym ustalane były procedury związane z aplikowaniem o środki europejskie na lata 2014-2020 i nie było możliwości rozpoczęcia realizacji projektów z dofinansowaniem, rok 2016 był w Gminie Choroszcz rokiem startu: w 2016 roku – wobec 2015 – wydatki na transport były większe ponad 2,5-krotnie i wyniosły blisko 4 mln zł. „Rozsądnie planowaliśmy wydatki, remontując te odcinki dróg, które przez lata były zaniedbane, ale które z punktu widzenia kierunków komunikacyjnych mieszkańców gminy (połączenia gminy z gminami ościennymi), były istotne” – podsumowuje Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Kontynuowano także prace związane z projektowaniem i przygotowywaniem dokumentacji remontów dróg.

 

2017 rok to rozwój gminy Choroszcz, który liczymy w milionach – przyznaje Burmistrz Wardziński. Wydatki na transport były niemal dwukrotnie wyższe niż w roku 2016: wyniosły ponad 8 mln zł. 2017 rok przyniósł ze sobą oczekiwane przez nas zmiany i potwierdził, że ciężka praca – popłaca” – dodaje włodarz gminy Choroszcz. Czego dokonano? By wymienić tylko najważniejsze realizacje: za ponad 2 mln zł w pełni przebudowano układ komunikacyjny na Osiedlu Zielona Dolina w Choroszczy (łącznie 5 ulic). W ramach działalności Stowarzyszenia Białostocki Obszar Funkcjonalny, za ponad 2,6 mln zł powstała ścieżka rowerowa wzdłuż drogi gminnej na odcinku Choroszcz–Sienkiewicze. W mieście Choroszcz powstały nowe drogi, m.in. za kwotę ponad 1,6 mln zł została przebudowana ul. H. Sienkiewicza, a za ponad 600 tys. zł – ul. J.K. Branickiego. Jako teren budowy zostały przekazane wykonawcom najważniejsze arterie komunikacyjne miasta: Rynek 11 Listopada (którego gruntownej rewitalizacji i przywrócenia historycznego układ miejsca podjęliśmy się), ul. Dominikańską w Choroszczy, a także ul. A. Mickiewicza.

 

W 2017 roku kontynuowano także prace projektowe na drogach gminnych: na trasie Choroszcz-Jeroniki-Łyski, ul. Słonecznej w Porosłach, ul. Szmaragdowej w Krupnikach, a także przebudowy ul. Granicznej w Klepaczach – w ramach porozumienia z Miastem Białystok. Dodatkowo, przy ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy, za kwotę ponad 205 tys. zł powstał bardzo potrzebny parking obsługujący większość bloków przy tej ulicy. Zadbano o sołectwa: w Złotorii wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej; w Śliwnie powstała wiata przystankowa; przekazano plac wykonawcy na utwardzenie dojazdu do osiedla w miejscowości Dzikie, wykonano zjazd na ul. Strzelecką w Klepaczach, przy udziale mieszkańców, w Porosłach przebudowano ul. Łąkową.

 

W 2017 roku sporą sumę, bo ponad 170 tys. zł Gmina Choroszcz przeznaczyła na budowę i modernizację części oświetlenia ulicznego. Mogą się nim cieszyć mieszkańcy miasta Choroszcz, ulic: 3 Maja, al. Niepodległości, Piaskowej, Powstania Styczniowego, Torfowej, Bobrowej, Zastawie II i III, a także kolejnych miejscowości: Barszczewa, Barszczewa Kolonii, Gajownik, w Klepaczach – ulic: Studziennej, Jesionowej, w Krupnikach – ulic: Poziomkowej, Szmaragdowej, w Porosłach – ulic: Rezydenckiej i Wierzbowej, a także w Łyskach, Oliszkach, Zaczerlanach, czy Dzikich.

 

Rok 2018 w gminie Choroszcz to prawdziwy skok rozwojowy – liczony już w dziesiątkach milionów złotych: w 2018 roku wydatki na transport były o ponad 22,3 mln zł wyższe niż w roku 2017. Przede wszystkim ciężki sprzęt ruszył na teren gminy Choroszcz, by zrealizować budowę drogi gminnej na trasie Choroszcz-Łyski-Jeroniki (koszt inwestycji: ponad 15 mln zł; źródła finansowania: „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” RPOWP 2014-2020 – ok. 4,3 mln zł; ok. 2,6 mln zł przeznaczył choroszczański Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy, sp. z o.o. (przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci sanitarnej), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – ok. 170 tys. zł, Gmina Choroszcz – blisko 8 mln zł), drogi łączącej ul. Elewatorską w Białymstoku z ul. Słoneczną w Porosłach (całkowity koszt inwestycji: ponad 6,4 mln zł; źródła finansowania: „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” RPOWP 2014-2020 – ponad 2,2 mln zł; pozostała część kwoty – ponad 4,1 mln zł to środki Gminy Choroszcz), drogi łączącej ul. Wodociągową w Klepaczach z ul. Szmaragdową w Krupnikach (koszt inwestycji: niemal 5,5 mln zł, w tym dofinasowanie z UE to ponad 2,7 mln zł w ramach „Projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” RPOWP 2014-2020, koszt budowy kanalizacji sanitarnej – ponad 2,8 mln zł), w Klepaczach przebudowie uległa ul. Graniczna (koszt inwestycji: blisko 2,5 mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł – to środki Gminy Choroszcz i kolejne 1,2 mln zł – Miasto Białystok), a także rozpoczęto remont ul. Zagórnej; również miejscowość Dzikie wzbogaciła się o nowy trakt gminny. Najważniejsze prace rozpoczęły się także w mieście Choroszcz: ruszyła przebudowa ul. Dominikańskiej i ul. A. Mickiewicza, a także – tak długo oczekiwana przez mieszkańców – rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada (wartość projektu: ponad 5,3 mln zł; źródła finansowania: „Projekt partnerski: „Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11-go Listopada w Choroszczy” RPOWP 2014-2020 – środki UE: ponad 1,3 mln zł, Powiat Białostocki – ponad 2,2 mln zł, blisko 2 mln zł – budżet Gminy Choroszcz).

 

Przepis na sukces?  „Chęć zmiany, otwarcie na mieszkańców, rzetelna praca i konsekwencja w działaniu” – wymienia Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. „Nie zwalniamy tempa – deklaruje. Gmina Choroszcz zasługuje na rozwój na lata. Aby każdy mieszkaniec Choroszczy z dumą twierdził, że Choroszcz jest jego rezydencją”.

UM