Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Znamy już ławników z gminy Choroszcz w kadencji 2020-2023

2019-09-26

Informujemy, że choroszczańscy Radni Miejscy podczas X Sesji Rady Miejskiej w dn. 24 września wybrali ławników, którzy w kadencji 2020-2023 będą zasiadać w ławach Sądów: Okręgowego i Rejonowego w Białymstoku.

Decyzją Radnych Miejskich w Choroszczy:

- w Sądzie Okręgowym w Białymstoku w sprawach cywilnych w kadencji 2020-2023 orzekać będą:

1) Krysztopik Barbara;

2) Wiórkowska Iwona.

 

- w Sądzie Okręgowym w Białymstoku w sprawach karnych w kadencji 2020-2023 orzekać będą:

1) Drożdża Grażyna Dorota;

2) Harrari Urszula.

 

- w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych w kadencję 2020-2023do orzekać będą:

1) Bobrowska Magdalena;

2) Jastrzębski Wojciech;

3) Radłowski Adam;

4) Szumkowski Robert.

 

Wybór ławników potwierdzony został Uchwałą Nr X/93/2019 Rady Miejskiej W Choroszczy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i do Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2020-2023.