Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Szkoła Podstawowa w Złotorii – z szansą na lepszy start

2019-09-12

Matematyka, programowanie, język angielski, przyroda, wiedza o świecie, a także sztuka i zajęcia artystyczne rozwijające kompetencje społeczne, kreatywność i innowacyjność – oto spektrum dziedzin, w których uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Złotorii już w lutym 2020 roku będą zdobywać nowe umiejętności. I to w toczeniu nowoczesnych technologii informatycznych. Posiadanie takich kwalifikacji jest kluczowe na współczesnym rynku pracy.

Nowe umiejętności i kompetencje społeczność Szkoły Podstawowej w Złotorii będzie zdobywać w ramach projektu pn. „Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii – szansą na lepszy start” realizowanego dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działaniu 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

30 sierpnia br. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński podpisał umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na realizację tego zadania.

 

Ponad 250 tys. zł – na taką kwotę opiewa wartość projektu, a Gminie Choroszcz udało się pozyskać znaczne dofinansowanie z Unii Europejskiej na ten cel – w wysokości ponad 230 tys. zł.

 

Programem objęci są uczniowie, którzy na zajęciach matematycznych będą się uczyć jak w łatwy i szybki sposób przyswoić mnożenie geometryczne, które z kolei pomaga dostrzec związki pomiędzy matematyką a otaczającym światem; podczas zajęć z programowania, języka angielskiego, warsztatów dotyczących świata i natury, zajęć artystycznych i ze sztuki – przy wsparciu nowoczesnych narzędzi informacyjnych, będą z kolei uczyć się pozyskiwania wiedzy i informacji, zawracając jednocześnie uwagę na bezpieczne poruszanie się w sieci.

 

Doskonalenie umiejętności i kompetencji obejmie także nauczycieli SP w Złotorii, którzy będą szkolić się w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych w codziennej pracy – im oferowane są m.in. kursy programowania na specjalnych robotach czy informatyka dla nauczycieli.


W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Złotorii zostanie dodatkowo wyposażona w nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej oraz pomoce dydaktyczne, które stworzą warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Nauczanie taką metodą pomoże uczniom w przyszłości przenieść zdobytą wiedzę do życia codziennego.

 

Bardzo cieszę się z tego wsparcia – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Zdobyty projekt i pomoc pokazują, że nie zawsze tyko duże ośrodki są dotowane. Także te małe, wiejskie mogą pozyskać nowoczesną wiedzę i wyposażenie. Nie zawsze liczy się wielkość podmiotu starającego się o pomoc, ale aktywność i zaangażowanie społeczności szkolnej i samorządowej – podkreśla włodarz Gminy Choroszcz.

 

Projekt w Szkole Podstawowej w Złotorii będzie realizowany od lutego 2020 roku do końca roku 2021.

 

UM