Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

V edycja „Olimpiady Aktywności Wiejskiej” – zapraszamy do udziału!

2019-08-30

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim zaprasza do udziału w V edycji „Olimpiady Aktywności Wiejskiej”. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim.

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

 

W przedsiewzięciu mogą wziąć udział:

- podmioty mające siedzibę na terenie województwa podlaskiego,

- osoby fizyczne działające lub zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, w szczególności liderzy środowisk lokalnych,

- grupy nieformalne,

- stowarzyszenia i fundacje,

- Ochotnicze Straże Pożarne

- oraz sołectwa.

 

Główną ideą Konkursu jest uhonorowanie małych społeczności wiejskich zaangażowanych w podejmowanie wspólnych inicjatyw w Województwie Podlaskim.

 

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. w trzech kategoriach definiujących zasięg inicjatywy:

1) działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy;

2) działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy oraz

3) działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa.

 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia wpisujące się w następujące konkurencje:

- kultywowanie tradycji i obyczajów;

- aktywność kulturalno-sportowa;

- integracja społeczna i pokoleniowa;

- budowa i poprawa wizerunku wsi;

- ochrona środowiska i ekologia oraz współpraca, które zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Konkursu.

 

Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział w Konkursie, pod warunkiem zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich.


Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie od 03.06.2019 r. do 09.09.2019 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się TUTAJ. Zapraszamy!