Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

IX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

2019-08-19

Informuję, że dnia 20 sierpnia 2019 r. o godz. 14. 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym.

Przebieg sesji będzie miał następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację Programu Profilaktycznego „Zdrowy rozwój – dobry start”.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Choroszcz.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Choroszcz.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

     Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

                                                                          mgr Beata Marlena Jeżerys