Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

PROW okiem fotoreportera – zapraszamy młodzież do udziału w konkursie

2019-08-02

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zaprasza zdolną, zaangażowaną młodzież z pasją do fotografowania oraz kręcenia krótkich filmów – do wzięcia udziału w konkursie poświęconym projektom zrealizowanych ze środków finansowych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Chcesz zwiedzić ciekawe miejsca w województwie podlaskim, a także otrzymać nagrodę, złóż formularz zgłoszeniowy drogą mailową do 14 sierpnia. Zapraszamy!

W konkursie nagrody można otrzymać w następujących kategoriach:

 

1. KRÓTKOMETRAŻOWY FILM PROMOCYJNY (w jakości HD o długości nie przekraczającej 90 sekund):

I miejsce – nagroda w wysokości 1 500,00 zł brutto
II miejsce –  nagroda w wysokości 1 000,00 zł brutto
III miejsce –  nagroda w wysokości 500,00 zł brutto

 

2. FOTOGRAFIA (w formacie jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi i rozmiarze do 5 mb):

I miejsce –  nagroda w wysokości 1 500,00 zł brutto
II miejsce –  nagroda w wysokości 1 000,00 zł brutto
III miejsce –  nagroda w wysokości 500,00 zł brutto

 

Termin, miejsce i forma składania prac konkursowych:

 

I etap – od 1 do 14 sierpnia 2019 r. – przyjmowanie drogą elektroniczną zgłoszeń do udziału w konkursie za pośrednictwem poczty elektronicznej: ksow@wrotapodlasia.pl;

 

II etap – do 30 września 2019 r. – nadsyłanie prac konkursowych

 

Prace konkursowe należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z nagranymi materiałami na płycie CD/DVD na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

ul. Jana Kilińskiego 16

15-089 Białystok z adnotacją:

„PROW okiem fotoreportera”.

 

 

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim może wziąć każdy – zarówno amator, jak i profesjonalista pod warunkiem, iż w momencie zgłoszenia do konkursu nie ukończył 25. roku życia oraz zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego.

 

Osoby zainteresowane konkursem muszą wypełnić jeden z dostępnych dokumentów:

- formularz dotyczący osób pełnoletnich lub formularz dotyczący osób niepełnoletnich.

Uczestnik konkursu może złożyć prace w obydwu kategoriach lub w jednej wybranej.

 

W wybranej kategorii/-iach można złożyć maksymalnie 10 zdjęć lub 2 filmy promocyjne prezentujące treści związane tematycznie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w postaci prezentacji operacji, które zostały zrealizowane w ramach Programu.

 

Informacje o konkursie:

Informacje o konkursie można uzyskać w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku, w Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przy ul. Jana Kilińskiego 16, za pośrednictwem poczty elektronicznej: ksow@wrotapodlasia.pl oraz numerem telefonu (085) 66 54 207.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Organizator, lecz nie później niż do 30.11.2019 r.

 

Przystępując do konkursu, poznaj/wypełnij poniższe dokumenty:

1. Regulamin konkursu

2. Formularz osoby pełnoletniej

3. Formularz osoby niepełnoletniej

4. Lista operacji do zaprezentowania