Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

„Na wsi najlepiej” – rusza konkurs na najlepsze praktyki

2019-07-09

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna konkurs, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 lipca br.

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, by promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności. W te sposób POT chce zwiększyć zainteresowania taką formą turystyki i aktywizować obszary wiejskie gospodarczo, bazując na ich potencjale.

 

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do konkursu:

- właścicieli obiektów turystycznych,

- podmioty prowadzące działalność turystyczną na wsi,

- regionalne i lokalne organizacje turystyczne;

- instytucje administracji samorządowej;

- lokalne grupy działania.

 

Kandydatury można zgłaszać na stronie: nawsinajlepiej.polska.travel w następujących kategoriach:

- wypoczynek u rolnika,
- wypoczynek na wsi,
- oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi,
- tradycyjna kuchnia polskiej wsi.

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 20 lipca.

 

Następnie prace rozpocznie kapituła konkursu, która wybierze po 3 laureatów w każdej kategorii. Zwycięskie obiekty staną się bohaterami filmów, publikacji i reportaży, a dodatkowo w trakcie wizyt studyjnych odwiedzą je blogerzy, którzy zapewnią dodatkową promocję w mediach społecznościowych oraz blogosferze.

 

W skład kapituły wejdą eksperci z dziedziny turystyki, kreowania i promocji produktów turystycznych, komunikacji społecznej i marketingowej. Nie zabraknie w niej także przedstawicieli, mediów oraz izb branżowych.

 

Finałowa konferencja połączona z wręczeniem nagród odbędzie się 9 sierpnia w Warszawie.

 

Na realizację konkursu i kampanii „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej” POT przeznaczy w 2019 r. blisko 600 tysięcy złotych. Są to środki unijne uzyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i działającej w jego ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Główne cele tego programu, koordynowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

 

Operacja pn. „Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich – kontynuacja” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. KSOW jako instytucja wspierająca rozwój obszarów wiejskich organizuje nabór podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ten sposób możesz zaprezentować swoją działalność potencjalnym partnerom. Sprawdź, jak łatwo to zrobić, korzystając ze strony KSOW


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wspiera również projekty związane z tworzeniem oferty turystycznej na wsi. Zobacz, jak możesz skorzystać z PROW.

 

Mat. org./UM