Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Wybory do rad powiatowych izb rolniczych

2019-07-03

Podlaska Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do rad powiatowych izb rolniczych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 28 lipca 2019 r.

 

Głosowanie będzie się odbywać w godz. 8.00-18.00.

 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej znajduje się w:

Podlaskiej Izbie Rolniczej

Porosły, ul. Wierzbowa 57

16-070 Choroszcz

 

Zgłoszenia kandydatów i ich rejestracja w Komisji Okręgowej powinny być dokonane najpóźniej do dnia 5 lipca 2019 r. do godz. 11.00.

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA

* musi być poparte co najmniej 50 (pięćdziesięcioma) podpisami osób, które posiadają prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie;

* do zgłoszenia należy dołączyć:

- pisemne oświadczenie kandydata, wyrażające zgodę na kandydowanie lub pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia (jeśli dokonuje go osoba upoważniona przez kandydata),

- oświadczenie kandydata o niekaralności,

- zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych oraz w przypadku osoby prawnej – dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby.

 

Zapraszamy osoby uprawnione do głosowania, tj. podatników podatku rolnego do wzięcia udziału w wyborach!

 

WYBORCO! Sprawdź czy Twoje nazwisko zostało prawidłowo umieszczone w spisie osób uprawnionych do głosowania.


Spisy wyborców są udostępnione do wglądu w dniach od 08.07.2019 do 12.07.2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy (pon.: 7.30-18.00, wt.-pt.: 7.30-15.30), w pokoju nr 16.

 

WAŻNE: Na terenie miasta i gminy Choroszcz utworzono jeden okręg wyborczy dwumandatowy - Nr 9, obejmujący cały obszar gminy i miasta Choroszcz.

 

W okręgu wyborczym ustalono, że siedziba lokalu wyborczego mieści się w:

Podlaska Izba Rolnicza w Porosłach

ul. Wierzbowa 57

16-070 Choroszcz

 

Skład Komisji Okręgowej w Choroszczy utworzonej do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych izby rolniczej tworzą:

1. Przewodniczący: Jolanta Panas

2. Zastępca Przewodniczącego: Jadwiga Jaworowska

3. Sekretarz: Marta Sadowska

4. Członkowie: Anna Siemieniuk, Edyta Agata Kosakowska

 

Członkowie Komisji będą pełnić dyżury w siedzibie Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej w dniach 4-5 lipca 2019 r. w godz. 9.00-11.00.

 

Komunikaty i Informacje wyborcze Komisji Okręgowej nr 9 w Choroszczy.