Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy ws. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia oraz najmu

2019-06-13

Informuję, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz:

1) przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat:

- nieruchomość o nr. geod. 102/38 położona w Gajownikach gm. Choroszcz;

 

2) przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat:

- lokal użytkowy znajdujący się w budynku komunalnym zlokalizowanym na nieruchomości o nr. geod. 101/12 w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29;

 

3) przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat:

- lokal użytkowy znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanym na nieruchomości o nr. geod. 372/5 w Złotorii, gm. Choroszcz;

 

4) przeznaczonych do najmu na okres dłuższy niż 3 lata:

- lokal mieszkalny znajdujący się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości o nr. geod. 901 w Choroszczy przy ul. J.K. Branickiego 1

 

Wykaz nieruchomości został zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy: bip.choroszcz.pl.

 

Pod linkiem: treść zarządzenia wraz z załącznikami –ogłoszenie Burmistrza Choroszczy z dnia 11.06.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, najmu i użyczenia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy Choroszcz.

UM