Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Owoce i warzywa – przestrzegajmy podstawowych zasad higieny

2019-05-31

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, mając na względzie bezpieczeństwo mikrobiologiczne owoców i warzyw, w szczególności owoców miękkich oraz warzyw spożywanych na surowo informuje, że przestrzeganie podstawowych zasad higieny podczas zbioru, skupu, przetwarzania i dystrybucji jest niezbędne dla eliminacji zanieczyszczeń owoców i warzyw drobnoustrojami chorobotwórczymi.

Komunikat Sanepidu skierowany jest do wszystkich konsumentów,  ale w szczególności do producentów produkcji pierwotnej, przetwórców oraz punktów skupu owoców i warzyw.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku uczula, iż w trakcie uprawy, zbioru, magazynowania, transportu, skupu i przetwórstwa owoców i warzyw, istnieje duże ryzyko ich zanieczyszczenia. Szczególnie niebezpieczne są zagrożenia mikrobiologiczne (chorobotwórcze bakterie i wirusy), gdyż owoce i warzywa często spożywane są na surowo, bez obróbki cieplnej, która eliminuje zagrożenie. Spożycie produktów zakażonych patogennymi mikroorganizmami może prowadzić do zatruć pokarmowych, a także poważnych komplikacji zdrowotnych.

 

Dlatego też, podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji pierwotnej owoców miękkich (tj. maliny, jeżyny, truskawki, borówka amerykańska, porzeczki), warzyw spożywanych na surowo (sałata, szczypior, rukola, pomidory, ogórki) powinny – na etapie produkcji (uprawy i zbioru) przestrzegać podstawowych zasad zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw, które obejmują:

 

- stosowanie do uprawy, w tym nawadniania i rozcieńczania środków ochrony roślin (pestycydów) oraz nawozów wyłącznie wody wolnej od patogennych mikroorganizmów (nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiocinami ludzkimi). Należy zwrócić uwagę na źródło pochodzenia wody oraz sposoby i warunki jej dostarczania;

 

- zapewnienie dostępu wszystkim pracownikom do toalet (stałych lub przenośnych) w pobliżu plantacji oraz zapewnienie warunków do higienicznego mycia i suszenia rąk po skorzystaniu z toalety;

 

- egzekwowanie obowiązku mycia rąk przed przystąpieniem do pracy, zawsze po skorzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach, gdy mogło dojść do zanieczyszczenia rąk;

 

- stosowanie czystych rękawiczek jednorazowych oraz odzieży ochronnej, ograniczających do minimum bezpośredni kontakt człowieka z produktem;

 

- zakaz pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółtaczka;

 

- szkolenia pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym;

 

- zapewnienie czystości i odpowiedniej jakości stosowanych pojemników, naczyń do zbioru;

 

- opracowanie procedury dotyczącej mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni, pojemników, naczyń do zbioru;

 

- stosowanie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Rolniczej.

 

Ponadto, należy pamiętać, że każdy pomiot działający na rynku spożywczym musi potrafić zidentyfikować odbiorcę swoich produktów, a także dostawcę, od którego otrzymał środek spożywczy. Istotne jest zachowanie dokumentów, na podstawie których identyfikacja dostawców i odbiorców będzie możliwa. Informacje dotyczące dostawców i odbiorców muszą zostać okazane na żądanie właściwych władz.

 

W celu zwiększenia świadomości producentów produkcji pierwotnej w zakresie ich obowiązków, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.05.2017 r. zostało opublikowane „Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny”. Wdrożenie wytycznych zawartych w tym dokumencie należy traktować priorytetowo w przypadku spożywania na surowo wszelkich świeżych owoców i warzyw, oraz w miarę możliwości starać się o ich wdrożenie wskazanych reguł w przypadku spożywania owoców i warzyw po ich ugotowaniu.

 

Powyższe wytyczne mają na celu udzielenie producentom, już na poziomie produkcji, podstawowej pomocy w poprawnym i jednolitym stosowaniu wymogów dotyczących higieny w odniesieniu do produkcji i obróbki świeżych owoców i warzyw. Dokument ten zawiera wytyczne skierowane do producentów, dotyczące sposobów niwelowania zagrożeń dla bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności poprzez dobre praktyki rolnicze (GAP) i dobre praktyki higieniczne (GHP) w produkcji podstawowej (tj. w okresie wzrostu, na etapie zbioru i po zbiorze) świeżych owoców i warzyw sprzedawanych konsumentom w stanie surowym (nieprzetworzonych) lub w minimalnym stopniu przetworzonych (tzn. umytych, posortowanych i/lub zapakowanych). Dokument ten jest dostępny TUTAJ.

 

Dostosuj się do zaleceń, a spożycie owoców i warzyw stanie się bezpieczne.

Mat. org./UM