Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Ćwiczenie RENEGADE/SAREX19 – mogą zostać dwukrotnie uruchomione syreny alarmowe

2019-05-29

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż do 30 maja 2019 r., Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych, w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19, przeprowadzi epizod RENEGADE, tj. zdarzenia dotyczącego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej, stwarzające potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W związku z tym w różnych rejonach województwa podlaskiego w ramach ćwiczenia mogą zostać dwukrotnie uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu).

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

 

Sygnał do włączenia syren zostanie uruchomiony ze stanowiska Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

 

Rodzaje alarmów i zasady postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych znajdziesz w poradniku: www.e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf.

 

Mat. org./UM