Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

„Weź zagłosuj” – konkurs dla młodzieży

2019-05-20

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny zapraszają młodzież w wieku 14-21 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie „Weź zagłosuj”. Najbardziej pomysłowe inicjatywy zostaną docenione atrakcyjnymi nagrodami.

Weź udział w konkursie – zachęć jak najwięcej osób do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Powiedz im dlaczego warto.

 

Przygotuj samodzielnie lub zespołowo akcję, która zachęci jak największą liczbę osób do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

 

To Ty decydujesz o formie inicjatywy zachęcającej do głosowania. Możesz przeprowadzić kampanię w mediach społecznościowych lub akcję społeczną w „realu”, np. flash mob, debata, happening itp.

 

Wypełnij kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi oświadczeniami do dnia 28 maja 2019 roku do godziny 24.00. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, kliknij tu, Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, kliknij tu.

 

Prześlij drogą mailową na adres: mizdebska@oditk.pl do dnia 28 maja 2019 roku:

 

* opis inicjatywy na formularzu (pobierz formularz);

 

* dokumentację zrealizowanej inicjatywy w formie:

- w przypadku akcji „w realu”: filmu (maksymalnie 5 min.) i/lub grafiki/fotorelacji wraz z krótkim opisem zrealizowanego przedsięwzięcia na załączonym formularzu online;

 

- w przypadku akcji „w sieci”: wszystkie użyte w kampanii filmiki, memy, grafiki itp. wraz z krótkim opisem zrealizowanej kampanii na załączonym formularzu online;

 

WAŻNE: Jury ocenia inicjatywę, a nie formę jej dokumentacji.

 

Uczestniczyć w konkursie może młodzież w wieku od 14 do 21 lat, zamieszkała bądź ucząca się na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym więc na terenie Gminy Choroszcz.

 

Inicjatywę można zgłosić do konkursu w dwóch kategoriach:

- inicjatywa przygotowana przez osobę indywidualną, w wieku 18 do 21 lat;

- inicjatywa przygotowana przez zespół złożony z grupy od 2 do 5 młodych ludzi w wieku 14-21 lat.

(liczy się wiek uczestniczki/uczestnika na dzień zakończenia naboru zgłoszeń, tj. 28 maja 2019 roku).

 

Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie inicjatywy zrealizowane w okresie od daty ogłoszenia konkursu do 26 maja 2019 roku.


Zgłoszona do konkursu inicjatywa musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika/uczestników. Niedopuszczalne jest odpłatne zlecenie wykonania części lub całości inicjatywy innym niż uczestnik/ uczestnicy osobom czy podmiotom.

 

Harmonogram konkursu:

1. Ogłoszenie konkursu: 26 kwietnia 2019 r.

2. Zbieranie zgłoszeń i dokumentacji: do 28 maja 2019 r.

3. Posiedzenie komisji konkursowej: 30 maja 2019 r.

4. Termin i miejsce ogłoszenia wyników zostaną podane na stronie: www.bof.org.pl do dnia 30 maja 2019 r.

 

WAŻNE: przeczytaj Regulamin konkursu.

 

Mat. org./UM