Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Oczyszczalnia ścieków w Choroszczy czasowo wstrzymuje odbiór nieczystości

2019-05-13

W związku z modernizacją oczyszczalni ścieków w Choroszczy i planowymi przełączeniami do nowego układu oczyszczalni, informujemy mieszkańców, że od dnia 20 maja 2019 r. – do odwołania ZECWiK sp. z o.o. w Choroszczy wstrzymuje odbiór nieczystości płynnych.

Prace modernizacyjne oczyszczalni w Choroszczy polegają na przebudowie obiektów oczyszczalni wraz ze zmianą technologii oczyszczania ścieków.

 

Przewidywany termin zakończenia robót to 15 czerwca 2019 roku.

 

Informujemy, iż w okresie czasowego wyłączenia choroszczańskiej oczyszczalni, wywóz ścieków będzie możliwy jedynie do oczyszczalni ścieków w Białymstoku. To zaś wiążę się z ponoszeniem większych kosztów opróżniania zbiorników bezodpływowych przez mieszkańców gminy Choroszcz.

 

Zachęcamy więc mieszkańców gminy Choroszcz do opróżnienia zbiorników bezodpływowych ze ścieków przed dniem czasowego wstrzymania pracy oczyszczalni w Choroszczy, czyli przed 20 maja 2019 roku.

 

Za zaistniałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

ZECWiK Sp. z o.o.
w Choroszczy