Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

„I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ” – zapraszamy na spotkanie informacyjne

2019-05-11

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ”, realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia finansowego poprzez przyznanie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcia pomostowego osobom niepracującym powyżej 30. roku życia, które chcą założyć działalność gospodarczą. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki oraz Zawady. 

 

Poniżej przedstawiamy HARMONGORAM SPOTAKAŃ informacyjnych dotyczących projektu:

 

- 13.05.2019 (poniedziałek), godz. 12.00 – URZĄD GMINY W TUROŚŃI KOŚCIELNEJ (sala konferencyjna), ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna;

 

- 13.05.2019 (poniedziałek), 14.00 – INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁAPACH, ul. Władysława Sikorskiego 22A, 18-100 Łapy;

 

- 17.05.2019 (piątek), 09.00 – URZĄD GMINY SOKOŁY (sala konferencyjna), ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły;

 

- 17.05.2019 (piątek), godz. 11.00 – URZĄD MIEJSKI W TYKOCINIE (sala konferencyjna), ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin;

 

- 17.05.2019 (piątek), godz. 13.00 – REMIZA W CHOROSZCZY, ul. Dominikańska 22, 16-070 Choroszcz.

 

Zapraszamy serdecznie!