Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Doroczna nagroda „Gwiozda Łowicko” – może dla Ciebie? Sprawdź!

2019-05-08

Sztuka ludowa stanowi jeden z aspektów kultury ogólnoludzkiej. Obecnie sztuką ludową możemy nazwać nie tylko dzieła rąk ludzkich, takich jak wzornictwo, rzeźba, haft, stroje czy potrawy, ale też pieśni ludowe i taniec. Pogłębianie i utrwalanie wiedzy na jej temat jest niezmiernie istotne dla zachowania świadomości i pamięci narodowej przyszłych pokoleń. Z tego względu w Łowiczu przyznawana jest doroczna nagroda pn. „Gwiozda Łowicko”. Zgłoszenia można składać do 30 czerwca br.

„Gwiozda Łowicko” jest pamiątkową tablicą z łowicką wycinanką, wykonaną ze szkła hartowanego, która wmurowywana jest w chodnik ulicy Stary Rynek w Łowiczu. Po raz pierwszy uroczyste odsłonięcie Gwiozd Łowickich odbyło się 12 czerwca 2011 roku (więcej o laureatach można przeczytać TUTAJ).

 

„Gwiozdę Łowicko” może otrzymać osoba fizyczna lub prawna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej np. rzeźby, rzeźby w glinie, koronkarstwa, malarstwa, garncarstwa, kowalstwa, tkactwa, hafciarstwa, plecionkarstwa, zabawki ludowej, plastyki obrzędowej (malowanie jaj i artystycznych elementów drewnianych, wykonywanie kwiatów z bibuły), plastyki zdobniczej, wycinankarstwa, snycerstwa, ludwisarstwa, itp. Nagroda przyznawana jest nie więcej niż po jednej w dwóch kategoriach: twórczości ludowej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury ludowej, raz w roku.

 

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia kandydatur można pobrać TUTAJ.

 

Z wnioskiem o nadanie „Gwiozdy” mogą wystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe, organa jednostek samorządu terytorialnego, lokalne media, instytucje kultury, związki i stowarzyszenia społeczno-kulturalne i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną.

 

W bieżącym roku wnioski kandydatur do nagrody można zgłaszać do 30 czerwca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego), wysyłając odpowiednie dokumenty na adres:

 

Urząd Miejski w Łowiczu
Biuro ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych
pl. Stary Rynek 3
99-400 Łowicz

 

Przypominamy, że składane wnioski powinny zawierać uzasadnienie w postaci wyszczególnienia osiągnięć danej osoby czy podmiotu. Do pisma, w formie załącznika, powinien być dołączony wniosek zgłoszeniowy o przyznanie tytułu „Gwiozdy Łowicko”.

 

Ceremonia, na której zostaną ogłoszone i wręczone nagrody odbędzie się we wrześniu br., o miejscu i szczegółach uroczystości poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

 

Pytania w sprawie nagród „Gwiozda Łowicko” prosimy kierować do Biuro ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych tel. 46 830 91 49, e-mail: kultura@um.lowicz.pl.

 

Mat. org./UM