Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Wyłożenie projektu zmiany MPZP w obrębie miejscowości Porosły – rejon ulic Wierzbowej i Szumiących Traw

2019-04-08

Burmistrz Choroszczy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów związanych z projektowanymi zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miejscowości Porosły - rejon ulic Wierzbowej i Szumiących Traw.

Z wyłożonymi dokumentami można zapoznać się poniżej:

 

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz;

 

2) Załącznik do projektu uchwały - rysunek zmiany planu zagospodarowania;

 

3) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany MPZP gminy Choroszcz.

 

Powyższe dokumenty są wyłożone w terminie od 8 do 30 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 10) w godzinach pracy Urzędu: pon.: 7.30-18.00 oraz wt.-pt.: 7.30-15.30.