Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Informacja Burmistrza Choroszczy

2019-03-28

Informujemy, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2, a także zamieszczony na stronie internetowej www.choroszcz.pl oraz bip.choroszcz.pl, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choroszcz, przeznaczonej do zamiany.

Dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Dzikie gm. Choroszcz, działka o nr. geod. 134, o pow. 1.5027 ha.

 

Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 28.03.2019 r. z wykazem nieruchomości.