Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

VI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

2019-03-25

Informujemy, że w dniu 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 13.00 w Remizie OSP w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 22 odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Radni Rady Miejskiej w Choroszczy VIII kadencji będą obradowali według następującego porządku:

 

1. Otwarcie obrad.


2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.


3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na rok 2019.


4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Choroszcz.


5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Oliszki.


6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie gminy Choroszcz.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na zadania służące ochronie powietrza.


8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/234/2017 z dnia 24.02.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Porosły.


9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.


10. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.


11. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.


12. Wolne wnioski.


13. Zakończenie obrad Sesji.

 

UM