Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

2019-03-20

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do wzięcia udziału w XI edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs promuje polskie rolnictwo, obszary wiejskie i dziedzictwo kulturowe; chce wzbogacić publiczną debatę na temat polskiej wsi. Nagradza prace naukowe i popularno-naukowe. Na zwycięzców czeka nagroda w wysokości 5 tys. zł. Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2019 r.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

 

I kategoria: prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

 

II kategoria: prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

 

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

 

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

 

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2019 r.

 

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora: www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (01-682 Warszawa, ul. W. Gombrowicza 19).

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl;  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61.

 

Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej: www.fdpa.org.pl/konkurs oraz na: www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

 

Link do informacji konkursowej na stronie FDPA: www.fdpa.org.pl/konkurs.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Mat. org./UM