Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku

2019-03-14

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Białymstoku przypomina o rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzenie zmieniające wprowadza m.in. następujące nakazy:

 

1. W §1 ust. 1 pkt 8 nakazuje się prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;


2. W §1 ust. 1 pkt 10 nakazuje się wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni. 

 

Tutaj publikujemy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

 

Poza zmienionym rozporządzeniem przypomina się o konieczności umieszczania przy wejścach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta (świnie), tablic z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony". Obowiązek ten wynika z §3 rozporządzenia MRiRW w sprawie szczególnych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochądzące z tych gospodarstw wprowadzane są na rynek.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku, w związku z informacjami dotyczącymi problemów w identyfikacji przemieszczanych świń, prosi o zwrócenie szczególnej uwagi przez hodowców na sposób tatuowania świń oraz jakość tatuownic oraz tuszy używanych do tego celu. W pierwszej kolejności należy rozważyć oznakowanie zwierząt przy pomocy kolczyków. Dopiero w przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania tej metody, zalecane jest znakowanie za pomocą tatuaży. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku pragnie zaznaczyć, że niedopuszczalne jet oznakowanie świń tylko przy użyciu tatuownicy uderzeniowej bez użycia tuszu oraz używanie tuszy w sprayu.