Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Wyłożenie projektu zmiany MPZP w obrębie miasta Choroszcz i wsi Jeroniki

2019-03-12

Burmistrz Choroszczy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów związanych z projektowanymi zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz i wsi Jeroniki.

Z wyłożonymi dokumentami można zapoznać się poniżej:

 

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz;

 

2) Załączniki do projektu uchwały - rysunki zmiany planu zagospodarowania:

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 5

Rysunek 6

Rysunek 7

Rysunek 8

Rysunek 9

Rysunek 10

Rysunek 11

Rysunek 12

Rysunek 13

Rysunek 14

Rysunek 15

Rysunek 16

Rysunek 17

Rysunek 18

Rysunek 19

Rysunek 20

Rysunek 21

Rysunek 22

Rysunek 23

Rysunek 24

Rysunek 25

Rysunek 26

Rysunek 27 - legenda

 

3) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany MPZP gminy Choroszcz.

 

Powyższe dokumenty są wyłożone w terminie od 12 marca do 3 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 10) w godzinach pracy Urzędu: pon.: 7.30-18.00 oraz wt.-pt.: 7.30-15.30.