Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Informacja o wynikach konsultacji

2019-02-25

W terminie od 13 do 19 lutego 2019 r., na podstawie Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy z dnia 13 lutego 2019 r., na terenie gminy Choroszcz zostały przeprowadzone konsultacje projektów uchwał.

Konsultowane uchwały dotyczyły:

1) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

2) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia podziału miasta Choroszcz na jednostki pomocnicze;

3) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2019r.

 

Unformujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i opinie do konsultowanych projektów uchwał.