Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Skrzynka pocztowa na każdej posesji - to wygoda i obowiązek

2019-02-06

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To w Polsce prawny obowiązek, ale skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

Każdy z nas otrzymuje na nasz adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłek. Korespondencja ta trafia do nas z rozmaitą częstotliwością: jedni codziennie coś otrzymują, inni rzadziej. Wszystkim nam jednak zdarza nam się narzekać, że listy lub gazety są zamoczone, zniszczone albo, że nie otrzymaliśmy oczekiwanego listu, awizo, czy innych różnorodnych informacji na czas. Aby uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji, warto wyposażyć się w skrzynkę pocztową.

 

Dlaczego warto mieć na swojej posesji skrzynkę pocztową?

Po pierwsze, sami niewielkim kosztem możemy skutecznie zapobiec sytuacjom opisanym powyżej. Po drugie, uchroni to przesyłki nie tylko przed działaniem warunków atmosferycznych, ale także, co ważne, przed dostępem do nich innych osób. Zadbamy przy tym o to, aby korespondencja docierała do nas niezniszczona.

 

Warto przy tym dodać, że posiadacze skrzynek oddawczych mogą skorzystać z usługi Poczty Polskiej S.A. – wrzutu do skrzynki oddawczej listu poleconego bez potwierdzenia odbioru – jest to usługa „Polecony do skrzynki”. Usługa ta powiązana jest z otrzymywaniem bezpłatnych SMS-ów albo e-maili z informacją o doręczeniu przesyłki poleconej do skrzynki. Formularz do tej usługi można złożyć w formie elektronicznej poprzez adres: www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/ albo w formie papierowej (formularze dostępne są w placówkach pocztowych i u listonosza). Usługa jest bezpłatna.

 

W zgodzie z przepisami prawa

Nie bez znaczenia jest również to, że umieszczając oddawczą skrzynkę pocztową w miejscu dostępnym dla operatorów pocztowych dowodzimy, że jesteśmy społecznością odpowiedzialną, respektującą obowiązujące przepisy prawa. O obowiązku – od 1 stycznia 2013r. umieszczenia skrzynki pocztowej mówią przepisy Ustawy Prawo Pocztowe oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych. Posiadania na każdej posesji skrzynka pocztowa na korespondencję jest więc jednoznacznym komunikatem, że postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Należy dodać, iż właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają również obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017r. 0.2101 t.j.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2018r. 0.618 t.j.).

 

Powyższe aspekty mają zarówno znaczenie dla poprawy jakości i skuteczności dostarczanej do adresatów korespondencji, ale także istotnie usprawniają działania wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna, czasami nawet dla ratowania życia i zdrowia.

 

Gdzie kupić skrzynkę pocztową?

Skrzynki są dostępne w rozmaitych sklepach budowlanych. W tym pomocny może być także Urząd Pocztowy, w którym można zakupić skrzynki w różnych kolorach, odpowiedniej wielkości, w których, oprócz listów, zmieści się również prasa. Zaopatrzenie się w taką skrzynkę może być jeszcze prostsze: wystarczy zapytać listonosza, a on dostarczy ją bezpośrednio do naszego domu.

Źródło: Poczta Polska S.A., oprac. UM